Návštěvnost v kraji ve 2. čtvrtletí vzrostla

 

 

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních se ve 2. čtvrtletí 2017 meziročně zvýšil o 8,0 % na 550,9 tis. nocí. Vyšší nárůst byl zaznamenán u přenocování zahraničních návštěvníků, a to o 19,6 %, u tuzemských to bylo o 6,4 %. Celkově v tomto období přijelo do kraje o 13,2 % více hostů. Zahraničních turistů přibylo 21,9 % a domácích  11,6 %. Od počátku roku se zvýšil počet hostů o 10,4 % a počet přenocování o 5,6 %.

 

2. čtvrtletí 2017

 

Do hromadných ubytovacích zařízení (HUZ) Zlínského kraje přijelo ve 2. čtvrtletí roku 195,4 tis. hostů, což meziročně představovalo zvýšení o 13,2 %, tedy v absolutním vyjádření 22,8 tis. osob. Převažovali návštěvníci z tuzemska, z celkového počtu představovali 82,9 %. Jejich počet dosáhl 162,0 tis. osob a meziročně vzrostl o 11,6 %, tj. o 16 799 osob. Ze zahraničí  přijelo a ubytovalo se 33,4 tis. osob, tedy o 21,9 % více než ve stejném období minulého roku. V absolutním vyjádření toto zvýšení představuje 6 011 osob.

 

Tab. 1 Hosté ubytovaní v HUZ v České republice podle krajů v 2. Q 2017

Tab. 1 Hosté ubytovaní v HUZ v České republice podle krajů v 2. Q 2017

 

 

Graf 1 Počet hostů v HUZ ve Zlínském kraji podle čtvrtletí

Graf 1 Počet hostů v HUZ ve Zlínském kraji podle čtvrtletí

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních dosáhl ve sledovaném období 550,9 tis., tedy o 8,0 % více než ve stejném období předchozího roku. Domácí klientela navýšila v ubytovacích zařízeních počet nocí o 6,4 % na 480 061 nocí. Počet přenocování zahraničních hostů se zvýšil o 19,6 % na téměř 70,9 tis. nocí, tj. 12,9 % ze všech přenocování.

 

Tab. 2 Přenocování hostů ubytovaných v HUZ v České republice podle krajů v 2. Q 17

Tab. 2 Přenocování hostů ubytovaných v HUZ v České republice podle krajů v 2. Q 17

 

Meziroční nárůst počtu hostů v hromadných ubytovacích zařízeních na republikové úrovni představoval 14,1 %, mezi kraji se pohyboval od 6,8 % (Kraj Vysočina) po 23,0 % (Karlovarský kraj). Nárůst ve Zlínském kraji (13,2 %) byl mezi kraji šestý nejnižší.  Vezmeme- li v úvahu pouze zahraniční hosty, pak 21,9 % nárůst jejich počtu v kraji byl 7. nejvyšší v mezikrajském srovnání a byl o 6,3 procentního bodu vyšší než na republikové úrovni.

 

Vývoj v 1. až 2. čtvrtletí 2017

 

Od počátku roku se v kraji ubytovalo 325,8 tis. hostů, tedy o 10,4 % více než ve stejném období minulého roku. Z celkového počtu bylo 82,3 % z tuzemska. Ze zahraničí se v kraji ubytovalo 57,7 tis. hostů, tedy nárůst proti stejnému období minulého roku o 20,7 %.  Počet přenocování vzrostl o 5,6 % na 920,2 tis. nocí. Vyšší nárůst byl zjištěn u zahraničních návštěvníků, u nich se počet nocí zvýšil o 22,4 %, u domácích hostů o 3,3 %.

 

Ve všech krajích republiky se meziročně zvýšila návštěvnost z hlediska počtu příjezdů i přenocování. Nejvyšší nárůst hostů byl zaznamenán v Libereckém kraji (+20,3 % hostů), z pohledu přenocování v Jihomoravském kraji (+19,1 % nocí). Ve Zlínském kraji byl nárůst počtu hostů i přenocování proti stejnému období minulého roku druhý nejnižší mezi kraji.

 

Tab. 3 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2017

Tab. 3 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2017

 

Zahraničních návštěvníků přijelo od počátku roku do Zlínského kraje 57 693, tedy o pětinu více než ve stejném období minulého roku. Nejpočetnější byli tradičně hosté ze Slovenska, představovali více než jednu třetinu zahraničních návštěvníků. Hosté z Německa představovali téměř 13,4 % a 11,6 % z Polska. S odstupem pak následují hosté z Rakouska, činili 5,2 % z celkového úhrnu nerezidentů.

 

Graf 2 Nerezidenti v hromadných ubytovacích zařízeních Zlínského kraje podle zemí v 1. až 2. čtvrtletí 2017

 

Graf 2 Nerezidenti v hromadných ubytovacích zařízeních Zlínského kraje podle zemí v 1. až 2. čtvrtletí 2017

 

I když celkový počet hostů lázeňských zařízení se meziročně nezměnil, poklesl počet zahraničních hostů (o 166 osob). Lázeňská ubytovací zařízení navštívilo ve sledovaném obdob 32 094 hostů, z toho 8,3 % byli hosté zahraniční (2 679 osob). Vzrostl celkový počet přenocování, a to o 3,3 % na celkových 281 961 nocí. Zatímco u nerezidentů klesl počet přenocování o 5,5 %, u rezidentů vzrostl o 3,9 %. Na celkovém počtu hostů v lázních v ČR se kraj podílel 7,7 %, na počtu přenocování pak 8,0 %.

 

Více informací najdete na: