Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních v 1. pololetí 2015

 

Ve 2. čtvrtletí 2015 počet hostů hromadných ubytovacích zařízení v kraji vzrostl proti 1. čtvrtletí téměř o polovinu, o více než 58 tis. osob. Meziroční zvýšení dosáhlo 14,3 %, což představuje třetí nejvyšší nárůst mezi kraji. 

 

V hromadných ubytovacích zařízeních kraje se ve 2. čtvrtletí roku 2015 ubytovalo 178,3 tis. hostů, tedy 4 % z celkového počtu hostů v ČR. Počet přenocování dosáhl 497,3 tis. a proti stejnému období roku 2014 vzrostl o 7,3 %. Naprostou většinu tvořili tuzemští hosté, zahraniční návštěvníci představovali zhruba pětinu z celkového počtu.

 

Od počátku roku 2015 Zlínský kraj navštívilo a alespoň jednu noc přenocovalo v hromadných ubytovacích zařízeních celkem 298,3 tis. hostů. Proti stejnému období předchozího roku došlo k nárůstu počtu návštěvníků kraje o 10,3 %. Vyšší nárůst byl zaznamenán u hostů ze zahraničí – nerezidentů, a to o 22,3 %. Počet tuzemských hostů – rezidentů vzrostl o 8,0 %. Krajský poměr 83,6 % domácích a 16,4 % cizích hostů v 1. pololetí 2014 se za rok změnil na 81,8 % hostů domácích a 18,2 % návštěvníků ze zahraničí.

 

Graf 1 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních Zlínského kraje v jednotlivých měsících v letech 2012 až 2015

 

Graf 1 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních Zlínského kraje v jednotlivých měsících v letech 2012 až 2015

 

Počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních dosáhl 837,1 tis., z toho necelých 15 % (119,8 tis.) připadlo na nerezidenty.  Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku vzrostl celkový počet přenocování o 7,3 %.  

 

Tab. 1 Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu podle zemí ve Zlínském kraji v 1. pololetí 2015

Tab. 1 Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu podle zemí ve Zlínském kraji v 1. pololetí 2015

 

Zhruba 30 % návštěvníků ze zahraničí (podle státního občanství) přijelo ze Slovenska, přibližně stejné podíly pak připadají na příjezdy z Polska a Německa (15,8 % respektive 14,0 %).  Z celkových 119,8 tis. přenocování nerezidentů připadlo 28,9 % na hosty ze Slovenska. Na druhé místo se řadí s 16,1 % Němci a za nimi následují Poláci  - 10,6 %.

  

Tab. 2 Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. pololetí 2015

 Tab. 2 Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. pololetí 2015

 

Meziroční nárůst hostů byl zaznamenán ve všech krajích a pohyboval se od 0,2 % v Jihomoravském kraji po 18,8 % v Královéhradeckém kraji. Ve Zlínském kraji dosáhl nárůst 10,3 % a kraj se tak řadil na deváté místo mezi kraji. U zahraničních hostů byl zaznamenán u dvou krajů meziroční pokles jejich počtu, a to v Kraji Vysočina a v Jihomoravském kraji. V ostatních krajích došlo k nárůstu, přičemž ve Zlínském kraji byl tento nárůst druhý nejvyšší, a to o 22,3 %. I přesto je zastoupení cizinců na celkovém počtu hostů ve Zlínském kraji 18,2 % třetí nejnižší mezi kraji a na úhrnu hostů nerezidentů v ČR se kraj podílí 1,4 %. 

 

Také u počtu přenocování byl kromě kraje Karlovarského zaznamenán i všech krajů nárůst.  Ve Zlínském kraji představoval 7,3 % a kraj se tak touto hodnotou umístil na 10. pozici mezi kraji.

 

Průměrný počet přenocování na úrovni republiky byl 2,7 nocí. Mezi kraji byl na prvním místě Karlovarský kraj, kde hosté v průměru přenocovali 5,4 nocí.  Ve Zlínském kraji byl průměr 2,8 nocí pátý nejvyšší mezi kraji.

  

Graf 2 Průměrný počet přenocování hostů podle krajů v 1. pololetí 2015

Graf 2 Průměrný počet přenocování hostů podle krajů v 1. pololetí 2015

Ve sledovaném období zavítalo a využilo služeb v lázních kraje celkem 31,8 tis. návštěvníků. Proti srovnatelnému období minulého roku se jejich počet snížil o 0,7 % (o 240 osob). Snížení ovlivnil pokles počtu nerezidentů o 7,7 %, počet rezidentů zůstal na úrovni srovnatelného roku. O výrazný nárůst počtu přenocování o 10,3 % se zasloužila zejména domácí klientela, u které došlo k nárůstu počtu přenocování o 12,5 %. Krajský podíl lázeňských hostů celé republiky dosáhl 8,9 %.

Více informací lze najít na:

Cestovní ruch - 2. čtvrtletí 2015

Cestovní ruch - časové řady