Kraj v 1. až 3. čtvrtletí 2015 navštívilo více návštěvníků než v loňském roce

 

V období od začátku roku do konce září 2015 Zlínský kraj navštívilo a alespoň jednu noc přenocovalo v hromadných ubytovacích zařízeních celkem 549 tisíc hostů. Proti srovnatelnému období předchozího roku došlo k nárůstu počtu návštěvníků kraje o 15,4 %. Počet hostů - nerezidentů (ze zahraničí) se meziročně zvýšil o 24,9 %, domácích hostů (rezidentů) přibylo o 13,5 %. Krajský poměr 83,8 % domácích a 16,2 % cizích hostů v 1. až 3. čtvrtletí 2014 se za rok změnil na 82,4 % hostů domácích a 17,6 % návštěvníků ze zahraničí.

 

Celkový počet přenocování se meziročně zvýšil o 11,6 %. Poměr přenocování v 1. až 3. čtvrtletí 2015 se posunul meziročně o 0,3 procentního bodu ve prospěch přenocování rezidentů (domácích hostů), a to na 86,8 % domácích a 13,2 % hostů ze zahraničí.

 

Podle předběžných výsledků statistického šetření do Zlínského kraje zavítalo nejvíce zahraničních návštěvníků ze Slovenska, a to takřka 29,5 tis. hostů (meziroční zvýšení počtu o 15,1 %). Dále do kraje přicestovalo 12,2 tis. hostů z Německa (oproti předchozímu roku nárůst o 14,4 %) a takřka 16,4 tisíc z Polska (přírůstek 88,6 %). Celkový počet přenocování nerezidentů vzrostl proti 1. až 3. čtvrtletí 2014 o 8,7 %. Slováci v kraji přenocovali 67,4 tis. nocí, což je proti stejnému období roku 2014 o 5,8 % více. Němci přenocovali meziročně o 8,2 % nocí více, a to 30,7 tis., a Poláci více o 72,4 %, a to 24,3 tis. nocí. Rusů navštívilo Zlínský kraj ve sledovaném období celkem 2 950 osob a byl tak zaznamenán pokles o 10,7 %. Také počet jejich přenocování se výrazně snížil, a to o 22,9 % na celkových 10,2 tis. nocí.  

 

Z předběžných výsledků získaných při šetření v hromadných ubytovacích zařízení Zlínského kraje, které byly návštěvníkům k dispozici, bylo zjištěno, že se čisté využití lůžek v hotelech a podobných ubytovacích zařízeních meziročně zvýšilo o 1,1 procentního bodu na 32,8 % (republikový průměr za 1. až 3. čtvrtletí 2015 byl 37,4 %). Využití pokojů meziročně v kraji kleslo o 0,1 procentního bodu na 38,5 % (republikový průměr za sledované období byl 45,0%).

 

 

Tab. Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2015

 

Tab. Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2015

 

 

Podíl Zlínského kraje na celkovém počtu hostů v ČR se meziročně zvýšil o 0,1 procentního bodu na 4,0 % a mezi kraji se zařadil na 9. místo. Krajský podíl celkového počtu přenocování návštěvníků z jejich celorepublikového počtu v 1. až 3. čtvrtletí sledovaného roku zůstal stejný jako v předchozím roce na 4,3 %. Podíl počtu návštěvníků – nerezidentů se meziročně zvýšil o 0,2 procentní body na 1,4 %. Podíl přenocování těchto hostů proti prvním třem čtvrtletí roku 2014 zůstal na 1,2 % jako před rokem. Podíl domácích hostů na republikovém celku se meziročně snížil o 0,1 p.b. a dosáhl 6,5 % a podíl jejich přenocování poklesl o 0,2 p.b. na 7,2 %.

 

Ve všech krajích republiky se meziročně zvýšil počet návštěvníků. Nejvyšší procentuální nárůst byl zaznamenán v Královéhradeckém kraji (o 20,6 %), nejnižší v Jihomoravském kraji (o 3,7 %). Zlínský kraj s 15,4 % zvýšením byl mezi kraji na páté pozici. Největší absolutní nárůst byl zjištěn v Hlavním městě Praze (o 366,6 tis. návštěvníků), dále pak v krajích Královéhradeckém (o 160,4 tis. osob) a Jihočeském (o 149,8 tis. osob). Ve Zlínském kraji bylo vypočítáno meziroční zvýšení o 73,1 tis. návštěvníků, což byl sedmý nejvyšší nárůst.

Počet návštěvníků – nerezidentů meziročně klesl v pouze v Jihomoravském kraji (o 1,8 %). V ostatních třinácti krajích se počet hostů z ciziny zvýšil, nejvíce v Hlavním městě Praze (o 279,0 tis., tj. o 7,0 %) a v Jihočeském kraji (o 46,9 tis., tj. o 16,2 %).

Počet domácích hostů se meziročně zvýšil ve všech krajích. Nejvýraznější nárůst byl zaznamenán v Královéhradeckém (o 124,2 tis. hostů) a Jihočeském kraji (o 102,9 tis. osob). Zlínský kraj svým nárůstem o 53,9 tis. návštěvníků obsadil šesté místo.

Nejvýraznější meziroční nárůst počtu přenocování byl zjištěn v Plzeňském kraji. Celkové zvýšení činilo 20,9 % (o 258,4 tis. přenocování), u rezidentů o 21,7 % (nárůst o 193,6 tis.) a nerezidentů o 18,8 % (o 64,8 tis.).

 

Graf 1 Průměrný počet přenocování hostů podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2015

 

Graf 1 Průměrný počet přenocování hostů podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2015

 

 

Ve sledovaném období zavítalo a využilo služeb v lázních kraje celkem 51,0 tis. návštěvníků. Proti srovnatelnému období minulého roku se jejich počet snížil o 8,6 % (pokles o 4,8 tis. osob). Počty domácích hostů poklesly o 8,9 % a ke snížení došlo i u nerezidentů o 5,9 %. Proti předchozímu roku ale návštěvníci více využili služeb a prodloužili si pobyt v lázních, a tak počet přenocování vzrostl, a to celkem o 15,1 % (o 56 tisíc nocí). Domácí hosté meziročně využili v lázeňských zařízeních o 60,7 tis. přenocování více (o 18,0 %) a hosté ze zahraničí o 4,7 tis. přenocování méně (pokles o 14,1 %). Krajský podíl lázeňských hostů celé republiky dosáhl 8,9 %.

 

Graf 2 Meziroční změna počtu hostů v hromadných ubytovacích zařízeních ve Zlínském kraji (v%)

 

Graf 2 Meziroční změna počtu hostů v hromadných ubytovacích zařízeních ve Zlínském kraji (v%)

 

 

Graf 3 Meziroční změna počtu přenocování návštěvníků v hromadných ubytovacích zařízeních ve Zlínském kraji (v %)

 

Graf 3 Meziroční změna počtu přenocování návštěvníků v hromadných ubytovacích zařízeních ve Zlínském kraji (v %)

 

  

Více informací lze najít na:

Cestovní ruch - 3. čtvrtletí 2015  

Cestovní ruch - časové řady