Změny územní struktury k 1. lednu 2021

 

Zákon č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů ze dne 29. ledna 2020 byl zveřejněn v částce 22/2020 Sbírky zákonů. Tento zákon nabývá účinnosti dne 1. ledna 2021.

Základní principy územně správního členění:

 • území České republiky se pro výkon státní správy člení na správní obvody krajů
 • správní obvod kraje s výjimkou správního obvodu hlavního města Prahy se člení na správní obvody obcí s rozšířenou působností
 • správní obvod obce s rozšířenou působností je vymezen výčtem území obcí a vojenských újezdů
 • území obce a území vojenského újezdu je vymezeno hranicí jednoho nebo více souvislých katastrálních území
 • okresy jsou jako územní celek zachovány, jejich území je vymezeno pomocí správních obvodů obcí s rozšířenou působností
 • v hlavním městě Praze jsou na úrovni okresů vymezeny prostřednictvím správních obvodů městských částí obvody
 • mimo jiné se zrušuje zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, tím se ruší „staré“ kraje v hranicích z roku 1960

Vymezení jednotlivých územních celků:

 • v zákoně č. 51/2020 Sb. je jmenovitě vymezeno členění jednotlivých krajů na správní obvody obcí s rozšířenou působností a také členění okresů na tyto obvody
 • správní obvody obcí s rozšířenou působností jsou vymezeny jmenovitým výčtem obcí, které do příslušného obvodu náleží
 • tento výčet je nově uveden ve vyhlášce č. 346/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu ze dne 28. července 2020
 • správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem jsou vymezeny jmenovitým výčtem obcí, které do příslušného obvodu náleží
 • tento výčet je nově uveden ve vyhlášce č. 345/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem ze dne 28. července 2020

Změny hranic územních celků:

 • hranice krajů se nemění
 • proti dosavadnímu stavu se mezi SO ORP přesouvá celkem 5 obcí
 • 3 obce se přesouvají z SO ORP Český Brod do SO ORP Lysá nad Labem
 • 1 obec se přesouvá z SO ORP Turnov do SO ORP Jablonec nad Nisou
 • 1 obec se přesouvá z SO ORP Jihlava do SO ORP Havlíčkův Brod
 • proti dosavadnímu stavu se mezi okresy přesouvá celkem 13 obcí
 • 1 obec se přesouvá z okresu Nymburk do okresu Kolín
 • 2 obce se přesouvají z okresu Vsetín do okresu Zlín
 • 9 obcí se přesouvá z okresu Domažlice do okresu Plzeň-jih
 • 1 obec se přesouvá z okresu Semily do okresu Jablonec nad Nisou

Příslušnost některých obcí do jiného okresu:

 • sídlo správního obvodu obce s rozšířenou působností Turnov náleží do okresu Semily, ale v rámci tohoto obvodu
 • 2 obce zůstávají v okrese Jablonec nad Nisou
 • 13 obcí zůstává v okrese Liberec

Podrobnější informace o změnách v zařazení jednotlivých obcí (včetně jejich výměry a počtu obyvatel) jsou uvedeny v samostatné tabulce.

 • Změny územní struktury k 1. lednu 2021
 • Tab. 1 Změny v území správních obvodů ORP a okresů k 1. lednu 2021
 • Kontakt:
  Jan Dehner
  Krajská správa ČSÚ v Ostravě
  Tel.: 595 131 232
  E-mail: jan.dehner@czso.cz