Zdravotnictví v regionálním pohledu - 2010

 
Kód: w-3315-10
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: RNDr. Tomáš Mládek
E-mail: infoservis@czso.cz

Celá publikace ke stažení Word PDF
1. Demografické předpoklady a zdravotní stav obyvatel Word PDF
2. Pracovní neschopnost a její souvislosti Word PDF
3. Pracovníci ve zdravotnictví Word PDF
4. Síť zdravotnických zařízení Word PDF
Přílohové kartogramy Word PDF

Zveřejněno dne: 30.06.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.