Domácnosti ve Středočeském kraji

 

13. března 2013


Z dlouhodobého pohledu počet domácností v kraji stále roste, ale průměrný počet členů domácnosti se snižuje. Klesá počet rodin úplných a přibývá jak neúplných rodin, tak i domácností jednotlivců, které v kraji tvoří již třetinu všech hospodařících domácností.

V roce 2011 bylo ve Středočeském kraji 523 tisíc hospodařících domácností. Tvořily téměř 12 % z domácností celé republiky a jejich počet byl druhý nejvyšší mezi kraji hned po Hlavním městě Praze.

Průměrný počet členů hospodařící domácnosti byl v kraji 2,4 osoby, tedy více než v republice celkem (2,3 osoby). Ve velikostních kategoriích obcí nad 20 tisíc obyvatel to bylo pouze 2,2 osoby, naopak v menších obcích do 5 tisíc obyvatel připadalo na jednu hospodařící domácnost průměrně 2,5 osoby.

Ve Středočeském kraji byl podíl úplných rodin na celkovém počtu hospodařících domácností nadpoloviční (51,6 %). Druhým nejčastějším typem hospodařící domácnosti byly domácnosti jednotlivců (30,4 %). Následovaly neúplné rodiny (13,4 %) a zbývající část tvořily vícečlenné nerodinné domácnosti.

Výraznou většinu úplných rodin tvořily manželské páry (necelých 89 %). Faktických manželství (neformální soužití druha a družky) bylo v kraji 11 % a podíl registrovaných či faktických partnerství (osob stejného pohlaví) představoval 0,2 %. Mezi úplnými rodinami bylo 57 % bez závislých dětí, tedy opačně než v případě rodin neúplných, kterých bylo více se závislými dětmi (52 %).

Většinu neúplných rodin (jeden z rodičů s alespoň jedním dítětem závislým či nezávislým) tvořily matky s dětmi (80 %). O závislé děti se v neúplných rodinách stará 28,5 tisíce žen, ale také téměř 6,5 tisíce mužů. Největší podíl neúplných rodin v kraji byl ve velikostních skupinách obcí s 10 až 20 tisíci obyvateli (13,6 %) a 50 až 100 tisíci obyvateli (13,9 %), přičemž tato je tvořena pouze statutárním městem Kladno. Naopak nejnižší podíl byl v obcích do 199 obyvatel (11,9 %).

Druhým nejčetnějším typem hospodařících domácností jsou domácnosti jednotlivců, kterých bylo v roce 2011 ve Středočeském kraji 159 tisíc, tedy 30 % všech hospodařících domácností v kraji. Téměř polovinu domácností jednotlivců tvoří domácnosti důchodců (46,4 %) a z nich především žen (72,5 %), nejčastěji ovdovělých. Zatímco zhruba 60 % z domácností jednotlivců žen tvořily ženy ve věku nad 60 let, nejčastěji ovdovělé, nejvíce domácností jednotlivců mužů (35 %) představovali muži ve věku do 39 let, nejčastěji svobodní.


Více podrobných informací o domácnostech v kraji najdete v publikaci Domácnosti podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 – Středočeský kraj.

  • Domacnosti_STC.doc