První definitivní výsledky ze Sčítání lidu, domů a bytů 2011 za městské části města Plzně

 

Český statistický úřad zveřejnil první definitivní výsledky ze Sčítání lidu, domů a bytů 2011 za městské části města Plzně. Největším obvodem je podle zjištěných výsledků Plzeň 3 s 52 026 obyvateli, kteří zde obvykle pobývají. Hned za ním následuje Plzeň 1 s 50 234 obyvateli. Naopak nejmenším je Plzeň 9 - Malesice se 769 obyvateli. Jestliže porovnáme výsledky se sčítáním v roce 2001, kdy byl zjišťován počet obyvatel podle místa trvalého pobytu, došlo k záměně pořadí. Před deseti lety byla největším obvodem co do počtu obyvatel městská část Plzeň 1.


Vybrané údaje z definitivních výsledků SLDB 2011 ve městě Plzeň a jeho městských částí


V Plzni žije o 4 290 žen více než mužů, největší rozdíl vykazuje městská část Plzeň 1, kde žije o 1 582 žen více. Z hlediska věkové struktury vykazují vyšší podíl dětí (věková skupina 0-14 let) na celkovém počtu obyvatel městské obvody Plzeň 9 (19,4 %) a Plzeň 10 (18,3 %). Nejnižší podíl dětí do 14 let vykazuje Plzeň 3 (pouze 11,7 %). Naopak největší procento obyvatel starších 65 let žije v městském obvodu Plzeň 4 (23,3 %).

Podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva z celkového počtu obyvatel v Plzni činí 49,7 %, přičemž tyto podíly se pohybují v městských částech od 46,1 % v Plzni 4 do 54,6 % v Plzni 1.

Ke dni sčítání bylo v Plzni obydleno 16 536 domů, z toho největší podíl (27,1 %) připadá na městskou část Plzeň 2 - Slovany. Téměř třetina (30,9 %) všech obydlených bytů v Plzni je v Plzni 3. Kolik je v jednotlivých městských obvodech neobydlených domů a bytů zveřejní ČSÚ později.

Podíl obyvatel ve věku 0-14 let na celkovém počtu obyvatelPodíl obyvatel ve věku 65 let a více na celkovém počtu obyvatel

  • plzen.pdf