Průměrné spotřebitelské ceny potravin v Plzeňském kraji na přelomu roků 2014 a 2015

 

Největší meziroční nárůst cen v Plzeňském kraji byl zaznamenán u jakostního bílého vína a u čerstvých slepičích vajec. Naopak pokles, který byl mapován u většiny sledovaných reprezentantů, byl největší v případě konzumních brambor a ostatních druhů zeleniny. Ceny některých potravin mezi kraji se v extrémním případě lišily až o 40 Kč (šunkový salám). Cena kaprů v Plzeňském kraji byla v prosinci 2014 třetí nejvyšší v ČR (98 Kč/kg) a od roku 2011 konstantně rostla. Meziročně se cena piva v kraji mírně snížila (o 1,7 %), v ČR však došlo k jejímu navýšení a hodnota piva tak v lednu 2015 přesáhla pomyslnou hranici 11 Kč.

 V průběhu roku 2014 došlo v Plzeňském kraji k největšímu relativnímu navýšení cen ze seznamu vybraných reprezentantů zastupujících základní potraviny každodenní spotřeby u polotučného mléka, vaječných těstovin a bílého jogurtu. Cena mléka v rozmezí od ledna do prosince 2014 vzrostla o 16,9 % (tj. o 3 Kč). K největšímu zlevnění ve stejném období došlo naopak u konzumních brambor o 45,2 % (tj. o 8 Kč). Největší fluktuace ceny během roku byla mapována u paprik, u kterých variační rozpětí extrémů dosahovalo až 38 Kč. Průběh roku je však pod vlivem sezónních výkyvů (klima, kvalita a kvantita úrody atd.), které lze eliminovat porovnáním shodných měsíců.

Srovnání cen v měsíci lednu v roce 2015 a 2014 ukázalo na největší meziroční nárůst ceny u jakostního bílého vína. Cena vzrostla o 31 Kč (o 41,7 %) i když srovnání není příliš korektní. Hodnota vína v lednu 2014 odpovídala ceně za 1 litr a v lednu 2015 za 0,75 litru. Tato skutečnost v přepočtu znamená, že se hodnota 1 litru bílého vína meziročně téměř zdvojnásobila. K druhému nejvyššímu růstu ceny došlo u čerstvých slepičích vajec (o 15,3 %, tj. o necelých 5 Kč za 10 ks). Naopak pokles, který byl mapován u většiny sledovaných reprezentantů, byl největší v případě konzumních brambor. Jejich cena v lednu 2014 dosahovala téměř 18 Kč/kg a do ledna 2015 se snížila skoro na 12 Kč/kg. Mezi potraviny, jejichž cena meziročně výrazně poklesla, patří zejména zelenina (papriky, rajská jablka, mrkev), ale také mlékárenské produkty v podobě Eidamské cihly (pokles o 22,5 %, tj. o 38 Kč/kg).

  

Tabulka: Spotřebitelské ceny vybraných potravinových reprezentantů v Plzeňském kraji (v Kč)

 

Graf: Průměrná spotřebitelská cena masa v Plzeňském kraji (cena za 1 kg)

 

Graf: Průměrná spotřebitelská cena ovoce a zeleniny v Plzeňském kraji (cena za 1 kg)

 

Graf: Průměrná spotřebitelská cena vybraných produktů v Plzeňském kraji

 

Mezikrajské srovnání

Variační rozpětí cenové hladiny sledovaných potravin v lednu 2015 ukázalo, že se ceny v extrémním případě mohou lišit mezi kraji ČR i o více než 40 Kč. Tato radikální odlišnost byla patrná u ceny šunkového salámu, kdy jeho minimální hodnota dosáhla v Libereckém kraji 104 Kč/kg a maximum činilo v kraji Karlovarském 145 Kč/kg. Mezi další reprezentanty, jejichž cenová diferenciace mezi kraji dosahovala vysokých hodnot, patřilo hovězí maso zadní s variačním rozpětím téměř 33 Kč, čerstvé (32 Kč) a rostlinné (28 Kč) máslo.

Největší celorepublikové meziroční snížení relativní ceny potravin se týkalo zejména kategorie zeleniny, z mléčných výrobků Eidamské cihly, ale také i krystalového cukru. Z hlediska zeleniny šlo především o konzumní brambory, jejichž hodnota v Královéhradeckém kraji meziročně klesla až o 47,8 % (tj. skoro o 8 Kč), a jedná se tak o největší relativní meziroční pokles s ohledem na všechny sledované potraviny. Průměrná cena konzumních brambor v ČR dosáhla hodnoty 11 Kč/kg. Nejlevněji je zákazníci mohli koupit právě v Královéhradeckém kraji za 8 Kč/kg, nejdražší poté byly k dostání ve Středočeském kraji za 12 Kč/kg.

Mezi další druh zeleniny, u něhož došlo k výraznému poklesu ceny, patřily papriky. Jejich průměrná cena v ČR klesla ze 71 Kč/kg v lednu 2014 na hodnotu 58 Kč/kg v lednu 2015. Spotřebitelé za ně zaplatili v průměru nejméně v Hl. městě Praze (49 Kč/kg), nejvíce naopak v Pardubickém kraji (68 Kč/kg).

Produktem, u něhož došlo k zásadnímu poklesu ceny ve všech krajích ČR, byl také sýr Eidamská cihla. V lednu 2015 byla jeho nejvyšší hodnota mapována v Ústeckém kraji (136 Kč/kg), což znamená o 7 Kč více, než dosahoval republikový cenový průměr (129 Kč/kg).

Hodnota jakostního bílého vína se pohybovala v ČR od 85 Kč/0,75 l v Jihočeském kraji až po hodnoty 106 Kč/0,75 l v kraji Plzeňském. V lednu 2014, kdy se sledovala hodnota vína za 1 l, bylo nejvyšší ceny dosaženo v Pardubickém kraji (81 Kč), naopak nejnižší v kraji Karlovarském (61 Kč).

 

Graf: Průměrná spotřebitelská cena kaprů v krajích ČR v prosinci (cena za 1 kg)

 

Vždy na konci roku je kromě cen standardních druhů reprezentantů zjišťována také cena kaprů. Po srovnání jejich hodnoty v krajích ČR bylo zjištěno, že nejdražší byli v prosinci 2014 v Hl. městě Praze, a to téměř za 100 Kč/kg. Naopak nejlevněji byli k dostání na Vysočině (73 Kč/kg) a v Jihočeském kraji (75 Kč/kg). Cena kaprů v Plzeňském kraji (98 Kč/kg) byla třetí nejvyšší a za poslední čtyři roky konstantně narůstala. Ve srovnání s prosincem roku 2011 se jejich cena zvýšila o 6 Kč/kg, což je druhý nejvyšší růst v ČR po Hl. městě Praze.

V rámci krajů ČR byl k 13. 1. 2015 zjištěn největší počet reprezentantů s nejnižšími průměrnými spotřebitelskými cenami v krajích Královéhradeckém (5), Jihočeském (3), Ústeckém (3), Libereckém (3) a Moravskoslezském (3). V rámci Královéhradeckého kraje se jednalo o hovězí maso zadní, bílý jogurt, rostlinné máslo, konzumní brambory a jablka. Naopak nejdražší reprezentanti byli nejčastěji zastoupeni ve Středočeském, Karlovarském a Královéhradeckém kraji (shodně 4). V rámci Plzeňského kraje byl zaznamenán jediný reprezentant s nejnižší spotřebitelskou hodnotou v porovnání krajů ČR a to konzumní kmínový chléb za 22 Kč/kg a jeden reprezentant s nejvyšší cenou v republice a to jakostní bílé víno (106 Kč/0,75 l).

Pivo je pro Plzeňský kraj typickým a tudíž i nejvíce sledovaným produktem. Lahvové světlé výčepní pivo se v kraji v lednu 2015 prodávalo za téměř 12 Kč za 500 ml. Nejlevněji ho bylo možné zakoupit v Jihočeském kraji, kde hodnota za půl litru piva činila necelých 10 Kč, nejdražší bylo pak v kraji Karlovarském, kde cena přesáhla hranici 12 Kč. Cena piva v Plzeňském kraji byla po celý rok 2014 nad hodnotou republikového průměru. K výraznému přiblížení došlo pouze v říjnu a prosinci 2014, kdy se cena od průměru ČR lišila o méně než deset haléřů. V porovnání s lednem 2014 se cena piva v kraji meziročně snížila o 1,7 %. V případě průměrné ceny v ČR však došlo ve stejném období k navýšení a hodnota piva tak v lednu 2015 přesáhla pomyslnou hranici 11 Kč, které bylo dosaženo na národní úrovni za dobu sledování poprvé.

 

Graf: Průměrná spotřebitelská cena lahvového světlého výčepního piva  (cena za 500 ml)

 

  • Průměrné spotřebitelské ceny potravin v Plzeňském kraji na přelomu roků 2014 a 2015