Průměrná mzda v Plzeňském kraji v 1. čtvrtletí 2017

 

V 1. čtvrtletí roku 2017 mzdy v kraji nominálně i reálně vzrostly. Průměrná hrubá měsíční mzda činila 26 846 Kč, což představuje oproti 1. čtvrtletí 2016 zvýšení o 1 713 Kč, tj. o 6,8 %. Pokud zohledníme inflaci, průměrné mzdy reálně vzrostly o 4,3 %.

Plzeňský kraj se v 1. čtvrtletí 2017 může pochlubit čtvrtou nejvyšší průměrnou mzdou1 přepočtenou na osoby plně zaměstnané mezi jednotlivými kraji České republiky. Lépe jsou na tom pouze kraj Hlavní město Praha (36 194 Kč), Středočeský (27 870 Kč) a Jihomoravský kraj (27 003 Kč). Nejnižší průměrná mzda byla zjištěna v Karlovarském kraji, a to 23 807 Kč, což je o 4 082 Kč méně, než je celorepublikový průměr (27 889 Kč). Je třeba ale zdůraznit, že průměrná mzda v ČR je ovlivněna především výší mzdy v kraji Hlavní město Praha, a proto výše průměrné mzdy v ČR nedosahuje žádný jiný kraj.

 

Tabulka: Zaměstnanci a mzdy podle krajů v 1. čtvrtletí 2017

Graf: Průměrné hrubé měsíční mzdy

 

Ve všech krajích průměrná mzda nominálně vzrostla, nejvíce v kraji Plzeňském (o 6,8 %), Ústeckém (o 6,4 %) a Karlovarském (o 6,2 %). Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 2,4 % a reálná mzda tak vzrostla ve všech krajích ČR. V celorepublikovém úhrnu průměrná hrubá měsíční nominální mzda vzrostla o 5,3 % a reálně se zvýšila o 2,8 %. Medián mezd činil 23 704 Kč.

 

Graf: Meziroční nárůst nominální/reálné mzdy

 

Počet zaměstnanců2 se v kraji zvýšil o 0,2 % na 209,6 tisíc. K nárůstu jejich počtu došlo i ve všech ostatních krajích, nejvíce v Hl. městě Praze (o 3,5 %) a ve Středočeském kraji (o 2,8 %), nejméně pak právě v Plzeňském kraji. V celé České republice se evidenční počet zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané zvýšil o 67,7 tisíc zaměstnanců, tj. o 1,7 %.

 

Kartogram: Průměrná hrubá měsíční mzdy na přepočtené počty zaměstnanců podle krajů v 1. čtvrtletí 2017

 

 


1 Průměrná hrubá měsíční mzda představuje podíl mezd bez ostatních osobních nákladů připadající na jednoho zaměstnance evidenčního počtu za měsíc. Do mezd se zahrnují základní mzdy a platy, příplatky a doplatky ke mzdě nebo platu, odměny, náhrady mezd a platů, odměny za pracovní pohotovost a jiné složky mzdy nebo platu, které byly v daném období zaměstnancům zúčtovány k výplatě. Nezahrnují se náhrady mzdy nebo platu za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény placené zaměstnavatelem. Jedná se o hrubé mzdy, tj. před snížením o pojistné na všeobecné zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, zálohové splátky daně z příjmů fyzických osob a další zákonné nebo se zaměstnancem dohodnuté srážky. Průměrná hrubá měsíční mzda přepočtená na osoby plně zaměstnané zohledňuje délku pracovního úvazku.

 

2 Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený vyjadřuje přepočet na plně zaměstnané (s plnou pracovní dobou). Do evidenčního počtu zaměstnanců se zahrnují všichni stálí i dočasní zaměstnanci, kteří jsou ke zpravodajské jednotce v pracovním, služebním nebo členském poměru (kde součástí členství je pracovní vztah). Nezahrnují se např. ženy na mateřské dovolené, osoby na rodičovské dovolené (nepracují-li současně v pracovním poměru), učni, osoby pracující pro firmu na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, osoby vykonávající veřejné funkce (např. poslanci, senátoři, uvolnění členové zastupitelstev všech stupňů, soudci, aj.).