Porážka hospodářských zvířat v Plzeňském kraji v roce 2014

 

V roce 2014 bylo v Plzeňském kraji poraženo 25,1 tisíc kusů skotu a výroba hovězího masa (vč. telecího) představovala 11,2 % celkové produkce ČR. Meziročně došlo k navýšení počtu poražených prasat o 11,5 %. Největší meziroční procentuální nárůst zaznamenala porážka ovcí, a to o 40,5 %. V Plzeňském kraji bylo vyrobeno 25,1 tisíc tun masa v jatečné hmotnosti (bez drůbežího) a 70,7 % z toho tvořilo maso vepřové.

Za rok 2014 bylo v Plzeňském kraji poraženo 25 084 kusů skotu, což je o 788 kusů méně než v roce 2013. Největší početní snížení je patrné u krav (o 890 kusů) a dále také u telat, jejichž porážka klesla o 20,4 % ve srovnání s předchozím rokem. Celkem bylo v kraji vyrobeno 25,1 tisíc tun jatečné hmotnosti masa, z toho 7,3 tisíc tun tvořilo hovězí vč. telecího masa. Výroba se tak drží mírně pod šestiletým průměrem. Na rozdíl od ostatních druhů masa došlo v případě hovězího k meziročnímu snížení výroby o 1,9 % a Plzeňský kraj se tak na celkové výrobě tohoto druhu masa v ČR podílel z 11,2 %. Průměrná živá hmotnost skotu činila v kraji 544,7 kg na kus, což je o 5,0 kg na kus méně v porovnání s průměrem v ČR. Větší rozdíly v živé hmotnosti byly patrné u býků, kde byl průměr v ČR o 15,1 kg na kus vyšší než v Plzeňském kraji.

Na prvním místě v počtu poražených kusů skotu se v roce 2014 nacházel Pardubický kraj s 54,4 tisíci a na druhém Vysočina (45,5 tisíc). V obou regionech, na rozdíl od většiny krajů ČR, došlo k meziročnímu navýšení počtu poražených kusů. Na třetí místo se poté zařadil kraj Plzeňský.

 

Kartodiagram: Porážky skotu v krajích ČR v roce 2014

 

Graf: Výroba vepřového a hovězího masa v Plzeňském kraji v letech 2009 až 2014

 

Na rozdíl od skotu bylo v případě porážky prasat v Plzeňském kraji zaznamenáno meziroční navýšení o 20 347 kusů, což je o 11,5 % více než v roce 2013. Počet poražených prasat tak v roce 2014 dosahoval hodnoty 196 666 kusů. Mezikrajské srovnání ukázalo, že největší počet poražených prasat byl evidován v Jihočeském kraji (570,6 tisíc kusů), naopak nejmenší v kraji Karlovarském (821 kusů). Největším výrobcem vepřového masa byl tudíž Jihočeský kraj, který vytvářel 22,2 % celkové produkce vepřového masa ČR. V souvislosti s navýšením poražených kusů v Plzeňském kraji zde vzrostla také výroba vepřového masa o 2 191 tun jatečné hmotnosti. Průměrná živá hmotnost prasat (bez prasnic a kanců) se meziročně téměř nezměnila a dosahovala o 1,1 kg na kus nižší hodnoty než byl průměr v ČR.

 

Kartodiagram: Porážky prasat v krajích ČR v roce 2014

 

Největší procentuální navýšení porážky bylo v Plzeňském kraji monitorováno u ovcí (vč. jehňat), kde se hodnota poražených kusů zvýšila o 40,5 %, v případě samotných jehňat o 36,4 %. V roce 2014 bylo poraženo 1 675 ovcí (z toho 1 038 jehňat) a jednalo se tak o čtvrtý největší počet poražených kusů ovcí v ČR. Výroba skopového a zároveň kozího masa v kraji stoupla o 43,9 % na současnou hodnotu 28 tun jatečné hmotnosti a podílí se tak 14,6 % na celkové výrobě tohoto druhu masa v ČR. Největším producentem skopového a kozího masa byl Pardubický kraj, kde se vyrobilo 23,4 % celorepublikové produkce.

 

Tabulka: Porážka hospodářských zvířat v Plzeňském kraji