Plzeňský kraj zůstává pro turisty atraktivní

 

10. října 2019

V roce 2018 vzrostla meziročně návštěvnost Plzeňského kraje o 11,8 %, na růstu se podíleli jak tuzemští i zahraniční hosté. Nejvíce jich dorazilo v prázdninových měsících a květnu. Významným ekonomickým a celospolečenským faktorem zůstává cestovní ruch i na národní i nadnárodní úrovni.

Plzeňský kraj navštívilo v roce 2018 celkem 840 tis. hostů, což ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 představuje nárůst o 11,8 %. K rostoucímu počtu turistů přispívá zejména zvyšující se zájem zahraničních hostů, kterých přijelo o 18,9 % více. Růst byl patrný i v případě domácích návštěvníků, a to meziročně o 8,0 %, kteří tvořili téměř 63,5 % z celkového počtu hostů. Ze zahraničí pocházelo pouze 36,5 % hostů.

„Hosté vloni překonali v Plzeňském kraji hranici dvou milionů přenocování, což je nejvyšší hodnota po celou dobu sledování. Délka pobytu se však zkracuje a činila 3,4 dne. Delší charakter návštěv byl patrný u tuzemských hostů,“ uvedl Miloslav Chlad, ředitel Krajské správy ČSÚ v Plzni.

Na celkové návštěvnosti České republiky se Plzeňský kraj podílel 4,0 % a jedná se tak o šestý nejnižší podíl v rámci krajů. Mezi nejnavštěvovanější regiony se dlouhodobě řadí Hl. město Praha, kde se koncentrovalo 37,1 % všech turistů směřujících do naší republiky. K dalším nejnavštěvovanějším oblastem se v roce 2018 zařadily kraje Jihomoravský a Jihočeský. Naopak nejméně turisticky atraktivní z pohledu počtu hostů byl Pardubický kraj (2,2 %) a Kraj Vysočina (2,8 %).

Z celkového počtu 306,2 tis. zahraničních turistů v Plzeňském kraji bylo nejvíce Němců. Do regionu jich zavítalo 140 tis., tedy o 18,9 % více ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Na druhém místě se umístila Čína, ze které do regionu přijelo téměř 20 tis. hostů. Mezi klíčové zdrojové trhy návštěvnosti patří rovněž sousední země - Slovensko (podíl z nerezidentů  5,0 %), Polsko (3,6 %) a Rakousko (3,5 %).

V roce 2018 nabízelo své služby turistům v Plzeňském kraji 535 hromadných ubytovacích zařízení s kapacitou 28 703 lůžek. Zvýšila se míra obsazenosti pokojů z 37,5 na 39,1 %. Naopak čisté využití lůžek pokleslo ze 41,8 na 41,1 %.

Všechny výše uvedené údaje souvisí s návštěvností HUZ - minimálně 5 pokojů a 10 lůžek.

 

Kontakt:

Miloslav Chlad                                         Lenka Hamouzová

ředitel Krajské správy ČSÚ v Plzni              oddělení informačních služeb a správy

Tel.: 377 612 279                                    registrů Krajské správy ČSÚ v Plzni

E-mail: miloslav.chlad@czso.cz                  Tel.: 377 612 145

                                                              E-mail: lenka.hamouzova@czso.cz

 

 

  • Plzeňský kraj zůstává pro turisty atraktivní (tisková zpráva)