Okres Plzeň-město

 


  • Charakteristika okresu Plzeň-město
  • Geografická mapa okresu Plzeň-město
  • Administrativní rozdělení okresu k 1. 1. 2016
  • Věkové složení obyvatel okresu Plzeň-město
  • Vybrané ukazatele za okres Plzeň-město - časová řada