Cestovní ruch v Plzeňském kraji v 1. čtvrtletí 2024

 

V Plzeňském kraji došlo v 1. čtvrtletí 2024 k meziročnímu nárůstu návštěvnosti, počet přenocování se však snížil. Region měl v mezikrajském porovnání na celkové návštěvnosti ČR až devátý podíl. Průměrná délka pobytu při přepočtu na jednoho hosta se mírně zkrátila. Hosté z Německa představovali stále nejvyšší počet návštěvníků ze zahraničí.

Z předběžných údajů vyplývá, že Plzeňský kraj navštívilo v 1. čtvrtletí 2024 celkem 154 705 hostů. V porovnání s rokem 2023 došlo k mírnému nárůstu počtu návštěvníků o 1,6 %. Plzeňský region navštívilo téměř 59 tis. zahraničních hostů. Počet hostů ze zahraničí byl v tomto období vyšší o 4 327 osob, což znamenalo nárůst o 7,9 %. V případě domácí klientely došlo naopak k poklesu, a to o 1 819 hostů (1,9 %).

Tabulka: Vybrané údaje o cestovním ruchu v Plzeňském kraji

Na celkové návštěvnosti České republiky se Plzeňský kraj podílel 3,8 % a jedná se tak až o devátý podíl v rámci krajů. Mezi nejnavštěvovanější regiony se dlouhodobě stále řadí Hl. město Praha, kde se koncentrovalo 38,1 % všech turistů. K dalším oblíbeným oblastem se v období ledna až března 2024 zařadily kraje Královéhradecký, Jihomoravský a Karlovarský. Naopak nejméně návštěvníků směřovalo v tomto období na Ústecko, Pardubicko a Vysočinu.

Ve srovnání s 1. čtvrtletím 2023 se počty příjezdů hostů zvýšily téměř ve všech krajích. Výjimkou byl Pardubický kraj, kde návštěvnost klesla o 1,6 %. Nejvíce hostů v relativním vyjádření přibylo v Praze (o 16,9 %), na Vysočině (o 15,0 %) a Jihočeském kraji (o 14,2 %).

Návštěvníci Plzeňského kraje zde strávili v prvních třech měsících roku 2024 celkem 365 671 nocí, což představuje ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku pokles o více než 10 tis. nocí. Při přepočtu na jednoho hosta tak vychází průměrný počet přenocování na 2,4 noci a průměrná doba pobytu na 3,4 dne, což značí mírný pokles ve srovnání s 1. čtvrtletím roku 2023. Celkově došlo ke zkrácení pobytu v meziročním porovnání v období ledna až března jak u domácích hostů, tak i u zahraničních návštěvníků.

Tabulka: Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. čtvrtletí 2024

V rámci jednotlivých krajů byl lokalizován nejdelší počet přenocování u turistů v Karlovarském regionu, kde zejména zahraniční hosté zůstávali 3,8 nocí. Naopak nejméně nocí strávili návštěvníci v Jihomoravském kraji, kde setrvávali v průměru pouze 1,7 noci.

Graf: Průměrný počet přenocování v hromadných ubytovacích zažízeních podle krajů v 1. čtvrtletí 2024

Z celkového počtu 59,0 tis. zahraničních turistů, kteří v 1. čtvrtletí 2024 navštívili Plzeňský kraj, šlo nejčastěji o návštěvníky ze sousedního Německa. Do našeho kraje jich zavítalo 30 769 a tvořili více než polovinu z celkového počtu nerezidentů. Ve srovnání s předchozím rokem přijelo v období ledna až března 2024 do regionu o 2 676 německých hostů více. Dále sem směřovali ve větším počtu hosté ze Slovenska, Tchaj-wanu, Polska a Itálie. Nejdelší doba pobytu v případě zahraničních turistů byla mapována u hostů z ostatních amerických zemí, Portugalska, Mexika a Saudské Arábie.

Graf: Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v Plzeňském kraji

 

Tabulka: Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu podle zemí v Plzeňském kraji v 1. čtvrtletí 2024

Kartogram: Hosté a doba pobytu v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. čtvrtletí 2024

Kontakt:

Ing. Lenka Hamouzová
Krajská správa ČSÚ v Plzni
Tel.: 377 612 145
E-mail: lenka.hamouzova@czso.cz

 

  • Cestovní ruch v Plzeňském kraji v 1. čtvrtletí 2024 (aktualia v pdf)
  • Vybrané údaje o cestovním ruchu v Plzeňském kraji (tabulka)
  • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů (tabulka)
  • Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu podle zemí v Plzeňském kraji (tabulka)
  • Hosté a doba pobytu v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů (kartogram)