Něco málo o obcích Olomouckého kraje

 

Olomoucký kraj byl k 1. lednu 2018 tvořen územím 402 obcí. Mezi nimi bylo 30 měst, 12 městysů a 1 vojenský újezd. Celkový počet obyvatel Olomouckého kraje dosáhl 633,2 tis., z nichž 56,2 % žilo ve městech.

Necelá šestina obyvatel kraje bydlela v krajském městě Olomouci (100 494 osob k 1. 1. 2018), které je zároveň městem statutárním. Statutárními městy jsou také další velká města Prostějov (43 798 osob) a Přerov (43 565 osob). Z 30 měst kraje měla nejmenší počet obyvatel města Úsov (1 181 osob), Potštát (1 183 osob) a Žulová (1 248 osob).

Z ostatních obcí měly nejvíce obyvatel Hlubočky (4 245 osob), Nový Malín (3 514 osob) a Štěpánov (3 495 osob). K nejmenším obcím kraje podle počtu obyvatel patřil Šléglov (42 osob), Janoušov (48 osob) a Mutkov (51 osob).

Zvláštní postavení mezi obcemi kraje má vojenský újezd Libavá. Nemá žádné obyvatele, ale svou výměrou je nejrozlehlejší obcí Olomouckého kraje (23 548,9 ha k 31. 12. 2017). Dále co do velikosti obce podle rozlohy se umístilo město Olomouc (10 333,5 ha) a obec Loučná nad Desnou (9 433,5 ha). Naopak mezi nejmenší obce patřil Strukov (52,9 ha), Oldřichov (94,7 ha) a Grymov (103,7 ha).

Nejvyšší podíl lesních pozemků se nacházel v katastru obcí Loučná nad Desnou (89,2 % z celkové rozlohy obce), Vernířovice (88,7 %) a Kozlov (82,1 %). Žádný lesní pozemek nemělo 19 obcí kraje. Největší podíl orné půdy na své celkové rozloze měly obce Dubčany (91,8 %), Vřesovice (91,0 %) a Ústín (90,6 %). A pouze Kozlov a Město Libavá neměly podle Českého úřadu zeměměřického a katastrálního žádný pozemek v kultuře orná půda.

Nejvýše položenou obcí byla Ostružná (nadmořská výška středu zastavěného areálu obce 694 m n. m). Nejníže položenými obcemi byly Lobodice a Uhřičice (shodně 198 m n. m.).

Podle Retrospektivního lexikonu obcí 1850-1970 náleží nejstarší první písemná zmínka o obci z Olomouckého kraje městu Přerov a pochází z roku 1046. Naopak nejnovější první písemná zpráva o obci Vincencov je z roku 1798.

Podle technické vybavenosti bylo 70,6 % obcí vybaveno kanalizaci, vodovodem a plynovodem (284 obcí). Naproti tomu 4 obce neměly na konci roku 2018 ani plynovod, ani veřejný vodovod či kanalizaci. Pouze ve 27 obcích nebyla veřejná knihovna. Zdravotnické zařízení fungovalo ve 183 obcích a v 57 obcích byla k dispozici lékárna nebo její pobočka. Mateřskou školu mohly navštěvovat děti v 281 obcích, základní školu ve 212 obcích. Pošta obsluhovala klienty ve 195 obcích. Autobusovou zastávku můžeme najít v naprosté většině obcí. Pouze v obcích Hlušovice, Bohuňovice, Štarnov a Měrovice nad Hanou bylo pouze vlakové spojení.

Nejvzdálenější obcí od sídla kraje je obec Bílá Voda. Její obyvatelé musí do krajského města překonat cestu dlouhou 141 km. Ve srovnání s jinými obcemi mají nejdelší dopravní vzdálenost také do sídla správního obvodu obce s rozšířenou působnosti (40 km do města Jeseníku). Nejblíže středu krajského města je položena obec Křelov-Břuchotín (5,1 km).

V komunálních volbách na podzim 2018 bylo z celkového počtu 15 031 kandidátů zvoleno 3 956 zastupitelů. Z nich bylo 1 186 žen (30 %). Starostkou se stalo 100 žen (24,9 %). Magistráty měst Olomouc, Prostějov a Přerov vedou 3 primátoři. Ve vojenském újezdu Libavá je vedoucím služebního úřadu přednosta újezdního úřadu.

Ve 30 obcích kraje nebyl v období let 2011 až 2017 dokončen ani jeden byt. V dalších 106 obcích bylo zkolaudováno od 1 do 4 bytů. Největší výstavba proběhla v Olomouci (2 362 bytů), Prostějově (678 bytů) a Přerově (273 bytů).

Na konci roku 2018 nebyl na úřadech práce evidován ani jeden uchazeč o zaměstnání s bydlištěm v Dolních Těšicích, Janoušově, Lhotce, Mutkově, Ostružné, Rakůvce a Želechovicích. Na druhou stranu nejvyšší podíl nezaměstnaných osob (tj. podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 až 64 let na počet obyvatel stejného věku) byl zjištěn v obcích Uhelná (13,1 %), Měrovice nad Hanou (12,8 %), Bernartice (11,3 %) a Vikantice (10,4 %). Ve zbývajících obcích nepřekročil podíl nezaměstnaných osob hranici 10 %.

Nejdelší název obce v kraji obsahuje 20 znaků. Mezi tyto obce se řadí Domašov nad Bystřicí, Domašov u Šternberka, Hustopeče nad Bečvou, Kobylá nad Vidnavkou, Luboměř pod Strážnou a Pavlovice u Kojetína. V případě obce Buk se naopak jedná o nejkratší název složený ze 3 písmen. Mezi obcemi kraje najdeme i obce se stejným názvem, a to Bohuslavice v okresech Prostějov a Šumperk, Doloplazy v okresech Olomouc a Prostějov, Jindřichov v okresech Šumperk a Přerov a Lipová v okresech Prostějov a Přerov.

 

Více informací o jednotlivých obcích Olomouckého kraje naleznete na internetových stránkách.

 

Kontakt:

Joanna Pozdíšková

Oddělení informačních služeb

Tel.: 585 731 528

E-mail: joanna.pozdiskova@czso.cz

  • Něco málo o obcích Olomouckého kraje - komentář
  • Města a městyse v Olomouckém kraji
  • Osídlení v Olomouckém kraji