Stav a lov zvěře v Libereckém kraji

 

V honitbách Libereckého kraje ke konci března 2020 žilo 10,4 tis. kusů srnčí, 2,6 tis. kusů jelení, 2,4 tis. kusů černé, 1,2 tis. kusů dančí a 1,0 tis. kusů mufloní zvěře. V jarních kmenových stavech bylo dále vedeno téměř 4,8 tis. divokých kachen a zajíců a 2,6 tis. kusů bažantů.

Graf: Stavy zvěře v krajích ČR

K 31. 3. 2020 bylo v honitbách Libereckého kraje evidováno 2 559 kusů jelení zvěře, tj. meziročně o 173 kusů méně a 8,6 % z republikového úhrnu 29 773 kusů. Mezi kraji České republiky se jedná 6  nejnižší početní stav. Nejvíce jelenů bylo zaznamenáno v lesích Ústeckého kraje (3 264 kusů), nejméně v Kraji Vysočina (574 kusů). Stav srnčí zvěře v Libereckém kraji meziročně poklesl o 266 kusů na 10 415 kusů. Podíl na republikovém stavu 291 070 kusů dosáhl 3,6 % a v rámci mezikrajského srovnání byl druhý nejnižší. Nejvyšší stavy srnčí zvěře byly zjištěny ve Středočeském kraji společně s hlavním městem Prahou, a to více než 42 tis. kusů (14,5 %). Meziročně se v Libereckém kraji snížil také stav muflonů (-20 kusů, -1,9 %) na 1 026 kusů.

Kmenový stav ostatních druhů zvěře v kraji se meziročně zvýšil. Stav černé zvěře činil 2 443 kusů (4,0 % z celorepublikového počtu 60 863 kusů) a meziročně byl vyšší o 284 kusů (+13,2 %). Nejvyšší počty divokých prasat byly zaznamenány v Plzeňském kraji (10 657 kusů, 17,5 %), nejnižší v kraji Zlínském (2 081 kusů, 3,4 %). Podíl našeho kraje byl v mezikrajském srovnání 3. nejnižší. V Libereckém kraji bylo také evidováno 1 186 kusů dančí zvěře (meziroční nárůst o 6,8 %). V kmenových stavech bylo dále vedeno 4 767 zajíců (+4,5 %), 4 758 divokých kachen (+20,8 %) a 2 631 bažantů (+4,3 %). V porovnání s ostatními kraji se v Libereckém kraji vyskytuje 2. nejnižší stav daňků, zajíců a bažantů, 3. nejnižší stav mufloní zvěře a 5. nejnižší stav kachen divokých.

V období 1. 4. 2019 až 31. 3. 2020 bylo v Libereckém kraji odstřeleno 11 504 kusů černé zvěře, 4 437 kusů srnčí, 1 953 kusů jelení, 914 kusů daňčí, 413 kusů mufloní zvěře. Dále bylo uloveno 15 219 bažantů, 2 308 divokých kachen a pouze 120 zajíců (nejméně od roku 2007). V porovnání s předchozím obdobím se na téměř dvojnásobek zvýšil odstřel černé zvěře (+5 500 kusů), odstřelů daňků bylo více o 10,4 %, muflonů o 5,1 %. Odstřel jelení zvěře se meziročně zvýšil o 1 kus (0,1 %), naopak odstřel srnčí zvěře o 31 kusů (0,7 %) poklesl. Bažantů se ulovilo nejvíce za posledních 13 let, meziroční nárůst představoval 8 736 kusů (+134,8 %). Ve srovnání s předchozím rokem se zvýšil také počet ulovených divokých kachen.

Kontakt:

Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
tel.: 485 238 811
email: infoservislbc@czso.cz
web: www.liberec.czso.cz

O mysliveckém hospodaření podává informaci „Roční výkaz o honitbách, stavu a lovu zvěře“ (za období 1. 4. daného roku – 31. 3. roku následujícího). Jarní kmenové stavy se uvádí k 31. 3. následujícího roku (např. za rok 2019 k 31. 3. 2020). Kmenové stavy v jednotlivých krajích se sledují u vybraných druhů zvěře, do níž se řadí jelení, dančí, mufloní, srnčí a černá zvěř, zajíci, kachny divoké a bažanti.

  • Stav a lov zvěře v Libereckém kraji (aktualita ve formátu PDF)
  • Tabulky
  • Stav a lov zvěře v Libereckém kraji
  • Stav a lov vybraných druhů zvěře podle krajů v roce 2019
  • Grafy
  • Struktura kmenových stavů zvěře podle krajů k 31. 3. 2020
  • Jarní kmenový stav a odstřel jelení zvěře v Libereckém kraji
  • Jarní kmenový stav a odstřel černé zvěře v Libereckém kraji
  • Jarní kmenový stav a odstřel srnčí zvěře v Libereckém kraji
  • Jarní kmenový stav a odstřel zajíců v Libereckém kraji