Postavení venkova v Karlovarském kraji - N

 
Kód: e-411361-09
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis

CELÁ PUBLIKACE PDF
1. Vymezení venkova PDF
1.1 Obecné poznatky k vymezení venkova
1.2 Vymezení venkova v národních dokumentech
1.3 Venkov a dokumenty na regionální úrovni
1.4 Výběr vhodné varianty pro vymezení venkova
1.5 Varianta použitá pro mezikrajské srovnání v kapitole 4
1.6 Varianta použitá pro hodnocení postavení venkova v Karlovarském kraji v kapitole 2
2. Městský a venkovský prostor v Karlovarském kraji PDF
2.1 Území, sídelní struktura, dostupnost
2.2 Demografická oblast
2.3 Ekonomická oblast
2.4 Trh práce
2.5 Bydlení, bytová výstavba
2.6 Občanská a technická vybavenost
2.7 Územní rozdíly ve venkovském území kraje
2.8 Shrnutí
3. Vývoj zemědělství a lesnictví v Karlovarském kraji PDF
3.1 Zemědělství
3.2 Lesnictví
3.3 Rybářství
3.4 Shrnutí
4. Mezikrajské srovnání městského a venkovského území PDF
4.1 Území, sídelní struktura, dostupnost
4.2 Demografická oblast
4.3 Ekonomická oblast
4.4 Trh práce
4.5 Bydlení, bytová výstavba
4.6 Občanská a technická vybavenost
Závěr PDF
Přílohové tabulky
Kartogramy
Seznam použité literatury a informačních zdrojů PDF

Zveřejněno dne: 30.09.2009
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.