Výzkum a vývoj v mezikrajském srovnání

 

 • Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji 
 • Tab. 1 Pracovníci ve výzkumu a vývoji podle krajů
 • Tab. 2 Pracovníci ve výzkumu a vývoji v podnikatelském sektoru podle krajů
 • Tab. 3 Výzkumní pracovníci podle krajů
 • Tab. 4 Výzkumní pracovníci ve vládním a vysokoškolském sektoru podle krajů
 • Výdaje na výzkum a vývoj 
 • Tab. 5 Celkové výdaje na výzkum a vývoj podle krajů
 • Tab. 6 Běžné výdaje na výzkum a vývoj podle krajů
 • Tab. 7 Investiční výdaje na výzkum a vývoj podle krajů
 • Tab. 8 Výdaje na výzkum a vývoj financované z domácích a zahraničních veřejných zdrojů podle krajů
 • Tab. 9 Výdaje na výzkum a vývoj v podnikatelském sektoru podle krajů
 • Tab. 10 Výdaje na výzkum a vývoj ve vládním a vysokoškolském sektoru podle krajů
 • Tab. 11 Běžné výdaje na výzkum a vývoj ve vládním a vysokoškolském sektoru podle krajů
 • Tab. 12 Investiční výdaje na výzkum a vývoj ve vládním a vysokoškolském sektoru podle krajů
 • Tab. 13 Výdaje na výzkum a vývoj ve vládním a vysokoškolském sektoru financované z veřejných zdrojů podle krajů
 • Veřejná podpora výzkumu a vývoje
 • Tab. 14 Státní rozpočtové výdaje na výzkum a vývoj podle krajů
 • Tab. 15 Státní rozpočtové výdaje na výzkum a vývoj v soukromých podnicích podle krajů
 • Tab. 16 Daňová podpora výzkumu a vývoje v soukromých podnicích podle krajů
 • Patenty
 • Tab. 17 Patentové přihlášky podané u ÚPV tuzemskými přihlašovateli podle roku podání a krajů
 • Tab. 18 Udělené patenty v ČR domácím přihlašovatelům podle roku udělení patentu a krajů
 • Tab. 19 Platné patenty k 31. 12. na území ČR patřící domácím subjektům podle krajů
 • Studenti a absolventi přírodovědných a technických oborů na vysokých školách
 • Tab. 20 Studenti přírodovědných oborů vzdělání na veřejných a soukromých vysokých školách v České republice podle trvalého bydliště
 • Tab. 21 Studenti technických oborů vzdělání na veřejných a soukromých vysokých školách v České republice podle trvalého bydliště
 • Tab. 22 Absolventi přírodovědných oborů vzdělání na veřejných a soukromých vysokých školách v České republice podle trvalého bydliště
 • Tab. 23 Absolventi technických oborů vzdělání na veřejných a soukromých vysokých školách v České republice podle trvalého bydliště
 • Specialisté v oblasti vědy a techniky
 • Tab. 24 Specialisté v oblasti vědy a techniky (VaT) podle krajů
 • Tab. 25 Průměrná hrubá měsíční mzda specialistů v oblasti vědy a techniky (VaT) podle krajů
 • Všechny tabulky v jednom souboru