Zemřelí podle příčin smrti v Jihočeském kraji v roce 2022

 

V roce 2022 zemřelo v Jihočeském kraji 7 416 osob. Nejčastější příčinou úmrtí byly v kraji nemoci oběhové soustavy (34,9 % z celkového počtu úmrtí). Druhou nejčastější příčinou úmrtí byly novotvary (24,4 %) a třetí významnou příčinou úmrtí byly nemoci dýchací soustavy (8,3 %).

 

Příčiny úmrtí jsou kódovány podle Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10). Počátkem roku 2020 došlo navíc k aktualizaci MKN-10 v souvislosti s výskytem nového onemocnění COVID-19.

Mezi pohlavími jsou v příčinách úmrtí každoročně zaznamenány určité rozdíly. V Jihočeském kraji v roce 2022 zemřelo celkem 3 814 mužů. Nejčastější příčinou úmrtí mužů byly nemoci oběhové soustavy (32,2 %). Z celkového počtu úmrtí na nemoci oběhové soustavy byla nejčastěji zaznamenána chronická ischemická choroba srdeční (23,1 %), dále akutní infarkt myokardu (14,2 %) a srdeční selhání (17,9 %).

Druhou nejčastější příčinou úmrtí mužů byly novotvary (26,1 %), zejména zhoubné novotvary průdušnice, průdušek a plic a také zhoubné novotvary tlustého střeva a konečníku.

Třetí nejčastější příčinou úmrtí mužů byly nemoci dýchací soustavy (8,8 %), především zánět plic. Na COVID-19 zemřelo v roce 2022 v kraji 181 mužů.

Graf Zemřelí podle příčin smrti a pohlaví v Jihočeském kraji

Graf Zemřelí podle příčin smrti a pohlaví v Jihočeském kraji

V roce 2022 zemřelo v Jihočeském kraji celkem 3 602 žen. Nejčastější příčinou úmrtí žen byly nemoci oběhové soustavy (37,7 %) a z nich zejména chronická ischemická choroba srdeční (22,8 %), dále selhání srdce (20,8 %) a akutní infarkt myokardu (6,8 %).

Druhou nejčastější příčinou úmrtí žen byly novotvary (22,5 %), zejména zhoubné novotvary prsu, zhoubné novotvary průdušek a plic a zhoubné novotvary ženských pohlavních orgánů.

Třetí nejčastější příčinou úmrtí žen byly nemoci dýchací soustavy (7,7 %), především se jednalo o zánět plic. Na COVID-19 zemřelo v roce 2022 v Jihočeském kraji 126 žen.

V roce 2022 zemřelo v Jihočeském kraji o 934 osob méně než před rokem a pokles byl spojen s ustupující koronavirovou pandemií. Celková úmrtnost v kraji (11,4 ‰) byla mírně vyšší než republikový průměr (11,2 ‰) a byla sedmá nejnižší mezi kraji. Nejvyšší úmrtnost v přepočtu na 1 000 obyvatel byla zaznamenána v Moravskoslezském kraji (12,6 ‰), naopak nejnižší v hlavním městě Praze (9,6 ‰).

V Jihočeském kraji v roce 2022 v relativním vyjádření (přepočet na 1 000 obyvatel) nejméně lidé umírali v okrese Český Krumlov (10,4 ‰), nejvyšší úmrtnost pak byla v okrese Písek (12,4 ‰).

Nemoci oběhové soustavy byly nejčastější příčinou úmrtí v okrese Jindřichův Hradec (37,6 % z celkového počtu úmrtí v okrese), nejnižší podíl byl zaznamenán v okrese Český Krumlov (32,4 %). Podíl úmrtí způsobených novotvary byl nejvyšší v okrese Písek (26,5 % z celkového počtu úmrtí v okrese) a naopak nejnižší v okrese Strakonice (20,1 %). Na problémy s dýchací soustavou nejvíce umírali lidé v okrese Prachatice (11,0 %), nejméně v okrese Strakonice (6,0 %).

V roce 2022 zemřelo při dopravních nehodách 50 Jihočechů, z tohoto počtu se ve 14 případech jednalo o chodce, v jednom případě o cyklistu. Celkem 24 úmrtí bylo v důsledku nehody osobního automobilu a 6 případech byla příčinou úmrtí dopravní nehoda motocyklu.

Dobrovolný odchod ze života – sebevraždu zvolilo v roce 2022 v Jihočeském kraji 103 osob, což byl nejvyšší počet za posledních 10 let.

Sebevražedné úmysly mají především muži. V kraji v roce 2022 ukončilo svůj život 69 mužů. Pro muže je specifické, že nejčastější způsob sebevraždy je úmyslné oběšení (37 úmrtí). Výstřelem z nějaké zbraně svůj život ukončilo 14 mužů.

V roce 2022 v kraji dobrovolně ukončilo svůj život 34 žen, což je nejvíce za posledních dvacet let. Pro ženy všeobecně platí, že svůj život nejčastěji ukončují oběšením (13 úmrtí) a otrávením se (10 úmrtí).

V roce 2022 v Jihočeském kraji utonulo 19 osob; (13 mužů a 6 žen).

Tab.  Zemřelí podle seznamu příčin smrti v okresech Jihočeského kraje

Tab.  Zemřelí podle seznamu příčin smrti v okresech Jihočeského kraje