Ve 2. čtvrtletí 2023 vzrostly mzdy v Jihočeském kraji meziročně o 2 898 Kč

 

Průměrná hrubá měsíční mzda v Jihočeském kraji dosáhla podle předběžných výsledků ve 2. čtvrtletí 2023 v přepočtu na plně zaměstnané 39 279 Kč (zpracováno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců). Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku činil přírůstek mzdy 2 898 Kč, tj. 8,0 %.

Průměrná měsíční mzda v národním hospodářství celé České republiky ve 2. čtvrtletí 2023 činila 43 193 Kč, což je meziročně o 3 101 Kč více. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku vzrostla průměrná mzda v ČR nominálně o 7,7 %. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 11,1 %, reálně tak mzda klesla o 3,1 %.

Tab. 1 Zaměstnanci a mzdy v ČR a krajích ve 2. čtvrtletí 20231)

Tab. 1 Zaměstnanci a mzdy v ČR a krajích ve 2. čtvrtletí 20231)

V mezikrajském srovnání přírůstku mzdy ve 2. čtvrtletí 2023 se podle absolutní hodnoty zařadil Jihočeský kraj na osmou příčku a podle relativní hodnoty byl na šestém místě.

Z pohledu absolutní výše průměrných mezd zaostáváme proti průměru za celou republiku o 3 914 Kč a proti průměru za hlavní město Prahu dosahoval rozdíl 13,6 tisíc Kč. V rámci celé ČR mzdy rostly ve všech krajích, nejvyšší nárůst průměrné hrubé měsíční mzdy byl v absolutních hodnotách (+3 567 Kč) i v relativním vyjádření (+8,5 %) zaznamenán ve Středočeském kraji. Tradičně v Praze a také ve Středočeském kraji převyšovaly mzdy průměr České republiky. Nejnižší nárůst mezd byl zaznamenán v Karlovarském kraji v absolutních hodnotách (+2 495 Kč) a v relativním vyjádření v hl. městě Praze (+6,4 %).

Graf 1 Průměrná hrubá měsíční mzda ve 2. čtvrtletí 2023 a její nárůst proti stejnému období předchozího roku v krajích ČR (pracovištní metoda, přepočteno na plně zaměstnané)

Graf 1 Průměrná hrubá měsíční mzda ve 2. čtvrtletí 2023 a její nárůst proti stejnému období předchozího roku v krajích ČR (pracovištní metoda, přepočteno na plně zaměstnané)

Ve 2. čtvrtletí 2023 se v České republice nepatrně zvýšil průměrný evidenční počet zaměst­nanců (+0,6 %). V rámci celé ČR bylo zaměstnáno o 22,3 tisíc osob více než ve stejném období předchozího roku. Většina zaměstnanců přibyla v hlavním městě Praze (+30,8 tis.) V ostatních krajích se počet zaměstnanců spíše mírně snižoval, kromě Plzeňského a Královéhradeckého kraje. Zaměstnanci nejvíce ubyli ve Zlínském kraji (−2,3 tis).

V Jihočeském kraji bylo v tomto období zaměstnáno celkem 217,9 tis. osob, tedy o 1,0 tis. zaměstnanců méně než před rokem, relativní úbytek zaměstnanců byl –0,5 %.

Medián mezd (34 770 Kč) vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 7,8 %, u mužů dosáhl hodnoty 39 847 Kč (+7,7 %), u žen byl 33 862 Kč (+8,2 %).

Počty zaměstnanců a průměrné mzdy v 1. pololetí 2023

V 1. pololetí 2023 dosáhla průměrná hrubá měsíční mzda v Jihočeském kraji podle předběžných výsledků v přepočtu na plně zaměstnané 38 345 Kč (zpracováno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců). Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku činil přírůstek mzdy 3 149 Kč, tj. 8,9 %.

Průměrná měsíční mzda v národním hospodářství celé České republiky činila v 1. pololetí 2023 42 249 Kč, což je o 3 198 Kč více než ve stejném období minulého roku, v relativním vyjádření vzrostla o 8,2 %, ale mzdový nárůst byl negován vysokou úrovní spotřebitelských cen.

V mezikrajském srovnání přírůstku mzdy v 1. pololetí 2023 se podle absolutní hodnoty zařadil Jihočeský kraj na třetí příčku a podle relativní hodnoty byl na prvním nejvyšším místě shodně se Zlínským krajem.

Graf 2 Průměrná měsíční mzda v Jihočeském kraji podle čtvrtletí

Graf 2 Průměrná měsíční mzda v Jihočeském kraji podle čtvrtletí

V 1. pololetí 2023 se v České republice nepatrně zvýšil průměrný evidenční počet zaměstnanců (+0,8 %). V rámci celé ČR bylo zaměstnáno o 30,5 tisíc osob více než ve stejném období předchozího roku. Nejvíce zaměstnanců přibylo v hlavním městě Praze (+33,2 tis.) v osmi krajích zaměstnanci v 1. pololetí 2023 mírně ubyli, nejvíce ve Zlínském kraji (−1,8 tis.).

V Jihočeském kraji bylo v tomto období zaměstnáno celkem 217,1 tis. osob, tedy o 0,7 tis. méně než před rokem, relativně klesl počet zaměstnanců o 0,3 %.

Tab. 2 Zaměstnanci a mzdy v ČR a krajích v 1. pololetí 20231)

Tab. 2 Zaměstnanci a mzdy v ČR a krajích v 1. pololetí 20231)

 • Ve 2. čtvrtletí 2023 vzrostly mzdy v Jihočeském kraji meziročně o 2 898 Kč – komentář v pdf
 • Průměrný evidenční počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů ve 2. čtvrtletí 2023
 • Průměrný evidenční počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů v 1. pololetí 2023
 • Další informace:
 • Kontakt:

  Ing. Petra Dolejšová
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  E: petra.dolejsova@czso.cz
  T:  386 718 440
  M: 605 589 695