Důchody a příjemci důchodů v Jihočeském kraji v roce 2021

 

V Jihočeském kraji pobíralo v prosinci 2021 některý z důchodů necelých 180 tisíc osob, z toho 150 tisíc osob pobíralo starobní důchod ať už samostatně, nebo v kombinaci s pozůstalostním důchodem. Průměrný starobní důchod sólo v kraji činil 15 334 Kč, přičemž muži pobírali v průměru o 2 578 Kč více než ženy.

V Jihočeském kraji v prosinci 2021 splňovalo podmínky pro výplatu některého z důchodů celkem 179 535 osob, mezi nimiž převažovaly ženy (58,3 %). Počet důchodců v kraji meziročně mírně klesl, zejména kvůli úbytku na straně žen (498). Již druhým rokem tak byl přerušen dlouhodobý trend nárůstu počtu důchodců, což mohlo být úzce spjato se situací vyvolanou pandemií koronaviru a se zvýšeným počtem zemřelých osob ve vyšších věkových kategoriích.

Za posledních deset let se počet příjemců důchodů v kraji zvýšil o 2,1 %, nejvyšší nárůst byl zaznamenán u příjemců invalidních důchodů pro invaliditu 2. stupně (+9,4 %), naopak největší pokles byl uveden u příjemkyň vdovských důchodů sólo (34,2 %).

Tab. 1 Příjemci důchodů a průměrná měsíční výše důchodů podle druhu v kraji (v prosinci)
Tab. 1 Příjemci důchodů a průměrná měsíční výše důchodů podle druhu v kraji (v prosinci)

V porovnání s rokem 2012 počet mužů pobírajících některý z důchodů vzrostl o téměř 4,8 tis. (+6,8 %), naopak počet žen se snížil o více než tisíc (−1,0 %).

Průměrný důchod celkem v Jihočeském kraji v prosinci 2021 činil 14 709 Kč a byl zhruba o stokorunu nižší než průměrný celkový důchod v ČR. V mezikrajském srovnání byl šestý nejvyšší, přesto na průměrný pražský důchod ztrácel 1 305 Kč. Od roku 2012 vzrostl průměrný celkový důchod v kraji o 42,0 %, meziroční nárůst činil 6,3 %.

Většina z příjemců důchodů (83,5 %) pobírala starobní důchod, ať už samostatně nebo v souběhu s vdovským případně vdoveckým důchodem. Téměř ve všech kategoriích příjemců převažovaly ženy, výjimku tvořily pouze důchody pro invaliditu 3. stupně, kdy mírně převažovali muži. Výrazná převaha žen byla zjištěna u pozůstalostních důchodů vyplácených samostatně, kdy na 1 vdovce připadaly více než 3 vdovy.

Graf 1 Příjemci důchodů podle pohlaví a druhu pobíraného důchodu v kraji v prosinci 2021
Pramen:
Česká správa sociálního zabezpečení
Graf 1 Příjemci důchodů podle pohlaví a druhu pobíraného důchodu v kraji v prosinci 2021

Starobní důchod plný sólo (tj. bez souběhu s pozůstalostním důchodem) dosáhl v prosinci 2021 v  kraji 15 334 Kč, což bylo o 119 Kč méně než republikový průměr. Kraj v rámci Česka obsadil pátou nejvyšší příčku. Na čele pomyslného žebříčku se umístila Praha, kde byl v prosinci 2021 vyplácen průměrný starobní důchod sólo o 1 133 Kč vyšší než na jihu Čech.

Jihočeské ženy se starobním důchodem bez souběhu pobíraly o 1 260 Kč méně, než činil průměrný důchod v kraji. Naopak důchodcům mužům bylo vypláceno o 1 318 Kč více, než byl krajský průměr. Rozdíl mezi průměrným starobním důchodem sólo u mužů a žen tedy činil 2 578 Kč. Za posledních deset let vzrostly starobní důchody sólo u obou pohlaví o více než 42 %, přičemž nárůst u žen byl nepatrně vyšší.

Zatímco počet jihočeských důchodců-mužů, kteří pobírali starobní důchod bez souběhu, se mezi roky 2012 a 2021 zvyšoval rychleji (+14,4 %), počet důchodkyň stoupl pouze o 3,7 %. Díky tomu se rozdíl mezi počtem důchodců a důchodkyň výrazně snížil. Zatímco v roce 2012 počet žen pobírajících starobní důchod sólo převyšoval počet mužů o 7 424, v roce 2021 rozdíl klesl na třetinu a činil již jen 2,5 tisíce osob.

Graf 2 Příjemci a průměrná výše starobního důchodu sólo podle pohlaví v kraji (v prosinci)
Pramen:
Česká správa sociálního zabezpečení
Graf 2 Příjemci a průměrná výše starobního důchodu sólo podle pohlaví v kraji (v prosinci)

Nejvíce příjemců všech důchodů žilo na Českobudějovicku, nejméně jich bylo zaznamenáno na Prachaticku. Podíl příjemců všech starobních důchodů bez souběhu činil v kraji 62,7 %, přičemž nejvyšší byl na Táborsku (64,6 %) a nejnižší na Prachaticku (58,1 %).

Tab. 2 Příjemci důchodů a průměrná měsíční výše důchodů podle okresů v prosinci 2021
Tab. 2 Příjemci důchodů a průměrná měsíční výše důchodů podle okresů v prosinci 2021

V souvislosti se zvyšováním hranice pro odchod do důchodu a s obtížnějším uplatněním starších osob na trhu práce se v posledních letech zvyšuje počet lidí, kteří se rozhodnou odejít do předčasného důchodu.
V prosinci 2021 pobíralo v Jihočeském kraji předčasný starobní důchod (ať už samostatně nebo v souběhu s pozůstalostním důchodem) 30,8 % starobních důchodců. Proti roku 2012 vzrostl počet osob, které do důchodu odešly předčasně, o téměř 40 %.

Trend u obou pohlaví v kraji je dlouhodobě vzestupný. V posledních deseti letech byl vyšší nárůst počtu příjemců předčasných důchodů zaznamenán u mužů, kde jejich počet stoupl o 42 %. Počet žen, které pobíraly předčasný důchod, byl oproti roku 2012 vyšší o 38 %. Přestože v absolutních číslech bylo v předčasném důchodu více žen, jejich podíl v prosinci 2021 v kraji činil 29,1 %, zatímco podíl mužů dosáhl 33,2 %.

Tab. 3 Příjemci předčasných starobních důchodů v kraji podle pohlaví (v prosinci)
Tab. 3 Příjemci předčasných starobních důchodů v kraji podle pohlaví (v prosinci)

Nejvyšší podíl osob pobírajících předčasný starobní důchod byl v prosinci 2021 evidován v okrese Jindřichův Hradec, kde možnosti dřívějšího odchodu do důchodu využilo 37,5 % starobních důchodců. Nejméně této možnosti využívali důchodci na Prachaticku, kde dříve odcházelo do penze pouze 23,0 % starobních důchodců.

Česká správa sociálního zabezpečení na svých stránkách zveřejňuje také počty důchodců ve věku 100 a více let. V prosinci 2021 jich bylo v Česku evidováno celkem 813. Výrazně mezi nimi převažovaly ženy (86,1 %), nejstarší osoba pobírající důchod žila v Pardubickém kraji a bylo jí 108 let. V Jihočeském kraji koncem roku 2021 pobíralo některý z důchodů 63 osob starších 100 let.

Graf 3 Příjemci starobního důchodu ve věku 100 a více let podle krajů v prosinci 2021
Pramen: Česká správa sociálního zabezpečení
Graf 3 Příjemci starobního důchodu ve věku 100 a více let podle krajů v prosinci 2021

 • Důchody a příjemci důchodů v Jihočeském kraji v roce 2021 (komentář ve formátu PDF)
 • Tab. 1 Příjemci důchodů a průměrná měsíční výše důchodů podle druhu v kraji (v prosinci)
 • Tab. 2 Příjemci důchodů a průměrná měsíční výše důchodů podle okresů v prosinci 2021
 • Tab. 3 Příjemci předčasných starobních důchodů v kraji podle pohlaví (v prosinci)
 • Další informace:
 • Příjemci důchodů a průměrné měsíční výše důchodů podle krajů v prosinci 2021
 • Kontakt:

  Ing. Irena Votrubová
  Krajská správa ČSÚ v Č. Budějovicích
  E: irena.votrubova@czso.cz
  T: 386 718 450
  M: 737 280 421