Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích - kontaktní osoby

 

(platná od 1. 12. 2019)

Funkce
Jméno
Telefon
E-mail
Ředitelka Ing. Jana Sedláčková
386 718 630
737 857 433
Vedoucí oddělení informačních služeb a správy registrů Ing. Irena Votrubová
386 718 450
737 280 421
  poskytování informací Ing. Petra Dolejšová
386 718 440
605 589 695
  správa registrů Ing. Zuzana Brabcová 386 718 320
  webmaster Ing. Irena Votrubová
386 718 450
Vedoucí oddělení zpracování
strukturální statistiky VTS
Ing. Eva Kotková
386 718 713
731 439 233
Vedoucí oddělení zpracování naturálních úloh
v zemědělství a lesnictví
Ing. Alena Bendová 386 718 660
734 352 230
alena.bendova@czso.cz

Vedoucí oddělení zpracování konjunkturální statistiky
a technologie zjišťování VTS

Bc. Hana Völflová, DiS.
386 718 622
734 352 285
Vedoucí oddělení Sčítání lidu domů a bytů Mgr. Michal Kolísek
386 718 511
730 518 924
Vedoucí oddělení terénních zjišťování Ing. Viera Ziková 386 718 561
605 589 826
viera.zikova@czso.cz
Garanti terénních zjišťování:

  výběrové šetření pracovních sil
    (VŠPS)
  výběrové šetření cestovního ruchu
    (VŠCR)
  výběrové šetření o informačních
    a komunikačních technologiích
    (VŠIT)

Bc. Jindřiška Voráčová 386 718 580
778 433 273
jindriska.voracova@czso.cz
  výběrové šetření příjmů a životních
    podmínek domácností (EU-SILC)
  zemědělství
  ceny
Ing. Viera Ziková
386 718 561
605 589 826
  rodinné účty Ing. Jitka Malínská 386 718 570
736 509 982