Porovnání SO ORP Jihočeského kraje (2013)

 

Srovnání postavení jednotlivých správních obvodů obcí s rozšířenou působností v Jihočeském kraji bylo zpracováno formou multikriteriální analýzy. V analýze lze nalézt popis použité metody včetně charakteristiky zvolených indikátorů. Výsledky jsou pak prezentovány za jednotlivé SO ORP  a rovněž za celé vybrané analyzované oblasti.


  • Multikriteriální srovnání SO ORP Jihočeského kraje
  • Výsledné pořadí a ohodnocení jednotlivých SO ORP
  • Pořadí SO ORP v jednotlivých dílčích indikátorech