Newsletter - 19/2022

 

13. května 2022

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
9. 5. Zahraniční obchod se zbožím - březen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 5.
Index stavební produkce - březen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 5.
Stavební zakázky - 1. čtvrtletí 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 5.
Průmysl - čtvrtletní data - 1. čtvrtletí 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 5.
Index stavební produkce - březen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 5.
Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - únor 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 5.
Bytová výstavba - březen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 5.
Stavební zakázky - 1. čtvrtletí 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 5.
Stavební povolení - březen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 5.
Zahraniční obchod ČR se zbožím podle CZ-CPA - čtvrtletní údaje - 1. čtvrtletí 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 5.
Průmysl - březen 2022
Průmyslová produkce v březnu meziročně reálně vzrostla o 0,4 %. Meziměsíčně byla vyšší o 2,6 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 3,4 %.
9. 5.
Stavebnictví - březen 2022
Stavební produkce v březnu reálně meziročně vzrostla o 8,2 %. Meziměsíčně byla nižší o 3,7 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 6,1 % stavebních povolení více a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 28,6 %. Meziročně bylo zahájeno o 44,7 % bytů více. Dokončeno bylo o 3,4 % bytů méně.
9. 5.
Index průmyslové produkce - březen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 5.
Zahraniční obchod se zbožím - březen 2022
Podle předběžných údajů skončila v březnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách schodkem 13,8 mld. Kč, což byl meziročně o 30,5 mld. Kč horší výsledek.
 
9. 5.
Stavební povolení - březen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 5.
Pohyb zboží přes hranice podle vybraných zemí - březen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 5.
Zahraniční obchod se zbožím podle vybraných zemí - březen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 5.
Průmysl - měsíční data - březen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 5.
Počet zemřelých - týdenní a měsíční časové řady - 12. týden / březen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 5.
Zemřelí podle věkových skupin - týdenní a měsíční data - 12. týden / březen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 5.
Indexy cen vývozu a dovozu zboží - březen 2022
V březnu 2022 vývozní ceny meziměsíčně rostly o 4,7 %, meziročně o 13,2 %. Dovozní ceny meziměsíčně rostly o 7,0 %, meziročně o 19,2 %. Hodnota směnných relací byla meziměsíčně 97,9 %, meziročně 95,0 %.
10. 5.
Indexy cen vývozu a dovozu zboží v České republice - březen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 5.
Indexy vývozních a dovozních cen zboží (měsíčně) - březen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 5.
Indexy tržeb v maloobchodě - březen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 5.
Indexy spotřebitelských cen - inflace - duben 2022
Spotřebitelské ceny se meziměsíčně zvýšily o 1,8 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména vyššími cenami v oddíle bydlení a v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v dubnu o 14,2 %, což bylo o 1,5 procentního bodu více než v březnu.
10. 5.
Indexy spotřebitelských cen - duben 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 5.
Maloobchod - březen 2022
Meziročně se tržby v maloobchodě v březnu zvýšily reálně o 5,4 %, meziměsíčně klesly o 0,1 %.
Tržby ve specializovaných prodejnách s oděvy a obuví vzrostly o 211,0 %, s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci o 17,8 %, s výrobky pro domácnost o 17,3 %, s kosmetickými a toaletními výrobky o 15,5 %, s počítačovým a komunikačním zařízením o 14,9 % a s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím o 2,4 %. Internetovým a zásilkovým obchodům tržby klesly o 19,0 %.
10. 5.
Vývoj indexů cen vývozu a dovozu zboží - 1. čtvrtletí 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 5.
Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - duben 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 5.
Hosté a přenocování v hotelích podle zemí - březen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 5.
Stavy hospodářských zvířat - 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 5.
Soupis hospodářských zvířat - 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 5.
Hosté a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí - 1. čtvrtletí 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 5.
Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb - březen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 5.
Hospodářská zvířata podle krajů - 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 5.
Služby - 1. čtvrtletí 2022
V 1. čtvrtletí se tržby očištěné o kalendářní vlivy meziročně reálně zvýšily o 12,5 %. Sezónně očištěné tržby ve službách reálně mezičtvrtletně vzrostly o 1,2 %.
11. 5.
Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - duben 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 5.
Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - duben 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 5.
Živočišná výroba - 1. čtvrtletí 2022
V 1. čtvrtletí 2022 se meziročně snížila výroba masa o 1,5 % na 111 669 tun, z toho nejvíce klesla výroba hovězího (17 435 tun; −2,3 %). Vepřového masa bylo vyrobeno 52 710 tun (−1,0 %) a drůbežího 41 502 tun (−1,6 %).
11. 5.
Návštěvnost v hotelech - březen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 5.
Cestovní ruch - 1. čtvrtletí 2022
V prvním čtvrtletí 2022 se v hromadných ubytovacích zařízeních ubytovalo 2,8 milionu hostů, z toho byla necelá třetina ze zahraničí, domácích hostů se ubytovalo 1,9 milionu. Počet přenocování vzrostl o 643,0 %. Po omezení se ubytovací služby pomalu vrací k normálu.

11. 5.
Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních - 1. čtvrtletí 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 5.
Služby - měsíční indexy tržeb a produkce - březen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
12. 5.
Studenti a absolventi vysokých škol v České republice - 2001–2021
Na konci roku 2021 studovalo na vysokých školách v Česku celkem 304,1 tis. studentů. Více než devět z deseti z nich se vzdělávalo na některé z 26 veřejných vysokých škol a 28 tisíc na jedné z 32 soukromých škol. V roce 2021 studovalo zdravotnické obory na vysokých školách v Česku poprvé více osob než obory technické. Zatímco studentů mírně přibývá, počet absolventů se v Česku i nadále snižuje. 
13. 5.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 19. kalendářní týden 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
13. 5.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - květen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
16. 5. Průměrné ceny zemědělských výrobků - duben 2022
16. 5. Indexy cen stavebních děl v členění podle klasifikace CZ-CC na 4 místa (průměr roku 2015=100) - 1. čtvrtletí 2022
16. 5. Indexy cen výrobců - duben 2022
16. 5. Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby - čtvrtletní časové řady - 1. čtvrtletí 2022
16. 5. Indexy cen výrobců (měsíčně) - duben 2022
16. 5. Statistika&My - květen 2022
16. 5. Index cen výrobků a služeb vstupujících do zemědělství - 1. čtvrtletí 2022
16. 5. Indexy cen zemědělských výrobců - duben 2022
16. 5. Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - duben 2022
16. 5. Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních - nižší územní celky - 2021
16. 5. Česká republika od roku 1989 v číslech - aktualizováno 16.5.2022
16. 5. Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení - 2021
16. 5. Registrace ekonomických subjektů - 1. čtvrtletí 2022
17. 5. Kapacita hromadných ubytovacích zařízení - nižší územní celky - 2021
17. 5. Kapacity hromadných ubytovacích zařízení - 2021
17. 5. Integrované šetření v zemědělství - analytické vyhodnocení - 2020
18. 5. Registr ekonomických subjektů – otevřená data
18. 5. Informační technologie ve školách v České republice - 2021
19. 5. Pohyb obyvatelstva v obcích Jihočeského kraje - 2021
20. 5. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 20. kalendářní týden 2022
20. 5. Indexy cen průmyslových výrobců - duben 2022
20. 5. Porovnání krajů - aktualizace 20. 05. 2022

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10