Indexy spotřebitelských cen

 

Kód: 010022-22
Název produktu: Indexy spotřebitelských cen
Anotace: Datová sada obsahuje časovou řadu s indexy spotřebitelských cen podle skupin individuální spotřeby (potraviny, odívání, bydlení a další) v České republice od roku 1995.
Klíčová slova: Spotřebitelské ceny, index spotřebitelských cen, míra inflace, klasifikace individuální spotřeby
Periodicita: Měsíční
Územní členění: Česká republika
Kontakt: martin.cerny@czso.cz
Typ produktu: Otevřená data, časová řada
Verze: Česká
Rok: 1995-2022
Datum vydání 14.02.2022, 10.03.2022, 11.04.2022, 10.05.2022, 10.06.2022, 13.07.2022, 10.08.2022, 12.09.2022, 11.10.2022, 10.11.2022, 12.12.2022, 11.01.2023

 

  • Dokumentace datové sady
    19.02.2019 (kód: 010022-19)
  • Schéma datového souboru
    10.08.2022 (kód: 010022-22)
  • Data
    10.08.2022 (kód: 010022-22)