Indexy spotřebitelských cen

 

Kód: 010022-20
Název produktu: Indexy spotřebitelských cen
Anotace: Datová sada obsahuje časovou řadu s indexy spotřebitelských cen podle skupin individuální spotřeby (potraviny, odívání, bydlení a další) v České republice od roku 1995.
Klíčová slova: Spotřebitelské ceny, index spotřebitelských cen, míra inflace, klasifikace individuální spotřeby
Periodicita: Měsíční
Územní členění: Česká republika
Kontakt: martin.cerny@czso.cz
Odkaz na dokumentaci datové sady:

https://www.czso.cz/documents/62353418/104940038/010022-19dds.docx

https://www.czso.cz/documents/62353418/104940038/010022-19dds.pdf

https://www.czso.cz/documents/62353418/104940038/010022-19dds.htm

Typ produktu: Otevřená data, časová řada
Verze: Česká
Rok: 1995-2020
Datum vydání 14.02.2020, 10.03.2020, 14.04.2020, 13.05.2020, 10.06.2020, 10.07.2020, 13.08.2020, 10.09.2020, 12.10.2020, 10.11.2020, 10.12.2020, 13.01.2021

 

  • Dokumentace datové sady
    19.02.2019 (kód: 010022-19)
  • Schéma datového souboru
    13.01.2021 (kód: 010022-20)
  • Data
    13.01.2021 (kód: 010022-20)