Zahraniční obchod se zbožím podle vybraných zemí

 

Kód: 242010-23
Název produktu: Zahraniční obchod se zbožím podle vybraných zemí
Anotace: Datová sada obsahuje časovou řadu statistických údajů zahraničního obchodu se zbožím České republiky úhrnem a podle vybraných zemí. K dispozici jsou údaje o dovozu, vývozu, obratu a bilanci od roku 2005. Veškeré údaje jsou uvedeny v milionech Kč.
Klíčová slova: Zahraniční obchod se zbožím, dovoz, vývoz.
Periodicita: Měsíční
Územní členění: Česká republika, Zahraničí
Kontakt: martin.cerny@czso.cz
Typ produktu: Otevřená data, časová řada
Verze: Česká
Rok: 2005-2023
Datum vydání 09.03.2023, 06.04.2023, 09.05.2023, 06.06.2023, 07.07.2023, 07.08.2023, 06.09.2023, 09.10.2023, 06.11.2023, 07.12.2023, 08.01.2024, 06.02.2024

 

  • Dokumentace datové sady
    09.03.2023 (kód: 242010-23)
  • Schéma datového souboru
    06.02.2024 (kód: 242010-23)
  • Data
    06.02.2024 (kód: 242010-23)