Zahraniční obchod se zbožím podle vybraných zemí

 

Kód: 242010-22
Název produktu: Zahraniční obchod se zbožím podle vybraných zemí
Anotace: Datová sada obsahuje časovou řadu statistických údajů zahraničního obchodu se zbožím České republiky úhrnem a podle vybraných zemí. K dispozici jsou údaje o dovozu, vývozu, obratu a bilanci od roku 2005. Veškeré údaje jsou uvedeny v milionech Kč.
Klíčová slova: Zahraniční obchod se zbožím, dovoz, vývoz.
Periodicita: Měsíční
Územní členění: Česká republika, Zahraničí
Kontakt: martin.cerny@czso.cz
Typ produktu: Otevřená data, časová řada
Verze: Česká
Rok: 2005-2022
Datum vydání 09.03.2022, 06.04.2022, 09.05.2022, 06.06.2022, 07.07.2022, 08.08.2022, 06.09.2022, 07.10.2022, 07.11.2022, 07.12.2022, 06.01.2023, 06.02.2023

 

  • Dokumentace datové sady
    09.03.2021 (kód: 242010-21)
  • Schéma datového souboru
    06.09.2022 (kód: 242010-22)
  • Data
    06.09.2022 (kód: 242010-22)