Pohyb zboží přes hranice podle vybraných zemí

 

Kód: 241048-21
Název produktu: Pohyb zboží přes hranice podle vybraných zemí
Anotace: Datová sada obsahuje časovou řadu statistických údajů pohybu zboží přes hranice České republiky úhrnem a podle vybraných zemí. K dispozici jsou údaje o pohybech zboží do/z České republiky a o obratech či bilanci pohybu zboží přes hranice od roku 2000. Veškeré údaje jsou uvedeny v milionech Kč.
Klíčová slova: Pohyb zboží přes hranice, pohyb zboží do České republiky, pohyb zboží z České republiky
Periodicita: Měsíční
Územní členění: Česká republika
Kontakt: martin.cerny@czso.cz
Typ produktu: Otevřená data, Časová řada
Verze: Česká
Rok: 2000-2021
Datum vydání 09.03.2021, 08.04.2021, 07.05.2021, 07.06.2021, 07.07.2021, 06.08.2021, 06.09.2021, 07.10.2021, 08.11.2021, 07.12.2021, 07.01.2022, 07.02.2022

 

  • Dokumentace datové sady
    06.08.2020 (kód: 241048-20)
  • Schéma datového souboru
    07.10.2021 (kód: 241048-21)
  • Data
    07.10.2021 (kód: 241048-21)