Zahraniční obchod se zbožím v přeshraničním pojetí podle vybraných zemí

 

Kód: 241048-19
Název produktu: Zahraniční obchod se zbožím v přeshraničním pojetí podle vybraných zemí
Anotace: Datová sada obsahuje časovou řadu statistických údajů zahraničního obchodu se zbožím České republiky úhrnem a podle vybraných zemí. K dispozici jsou údaje o dovozu, vývozu, obratu a bilanci v přeshraničním pojetí od roku 2000. Veškeré údaje jsou uvedeny v milionech Kč. Data jsou agregací za Českou republiku bez dalšího územního členění.
Klíčová slova: Zahraniční obchod, vývoz, dovoz, bilance zahraničního obchodu, obrat zahraničního obchodu, přeshraniční pojetí
Periodicita: Měsíční
Územní členění: Česká republika
Kontakt: eduard.durnik@czso.cz
Odkaz na dokumentaci datové sady:

https://www.czso.cz/documents/62353418/93787273/241048-18dds.docx

https://www.czso.cz/documents/62353418/93787273/241048-18dds.pdf

https://www.czso.cz/documents/62353418/93787273/241048-18dds.htm

Typ produktu: Otevřená data, Časová řada
Verze: Česká
Rok: 2000-2019
Datum vydání 11.03.2019, 08.04.2019, 09.05.2019, 06.06.2019, 08.07.2019, 06.08.2019, 06.09.2019, 07.10.2019, 06.11.2019, 09.12.2019, 09.01.2020, 06.02.2020

 

  • Dokumentace datové sady
    29.08.2018 (kód: 241048-18)
  • Schéma datového souboru
    09.01.2020 (kód: 241048-19)
  • Data
    09.01.2020 (kód: 241048-19)