Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - časové řady

 

Od ledna 2019 došlo ke změně struktury publikovaných dat. Z důvodu postupné implementace administrativních „scanner” dat z maloobchodních řetězců do výpočtu indexu spotřebitelských cen jsou nově zveřejňovány pouze celorepublikové průměrné ceny za užší výběr reprezentantů. Uváděné ceny mají orientační charakter.