Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - časové řady

 

Od ledna 2019 dojde ke změně struktury publikovaných dat. Z důvodu postupné implementace administrativních „scanner“ dat z maloobchodních řetězců do výpočtu indexu spotřebitelských cen budou nově zveřejňovány pouze celorepublikové průměrné ceny za užší výběr reprezentantů. Termín publikování zůstane zachován.