Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - časové řady

 

Od července 2017 došlo ke změně formy prezentace časových řad na internetových stránkách ČSÚ. Nově jsou data publikována již jen ve Veřejné databázi (VDB). Z VDB je možno data exportovat do standardního formátu tabulek v Excelu.