Průměrné mzdy - 4. čtvrtletí 2011

Průměrná mzda reálně poklesla o 0,4 %

09.03.2012
Kód: r-3101-11
 
Ve 4. čtvrtletí 2011 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství celkem proti stejnému období předchozího roku o 2,0 %, reálně poklesla o 0,4 %. V podnikatelské sféře se reálně snížila o 0,3 %, v nepodnikatelské o 0,8 %.

Ve 4. čtvrtletí 2011 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda (dále jen „průměrná mzda“) na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství celkem 26 067 Kč, což je o 502 Kč (2,0 %) více než ve stejném období roku 2010. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 2,4 %, reálně se mzda snížila o 0,4 %. Objem mezd vzrostl o 1,3 %, počet zaměstnanců poklesl o 0,6 %.

V podnikatelské sféře se průměrná mzda zvýšila nominálně o 2,1 %, reálně poklesla o 0,3 %, v nepodnikatelské sféře se zvýšila nominálně o 1,6 %, reálně se snížila o 0,8 %.

Proti předchozímu čtvrtletí vzrostla průměrná mzda ve 4. čtvrtletí 2011 po očištění od sezónních vlivů o 0,4 %.

V roce 2011 dosáhla průměrná mzda výše 24 319 Kč, v meziročním srovnání činil přírůstek 522 Kč (2,2 %). Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 1,9 %, reálná mzda vzrostla o 0,3 %.

Upozorňujeme, že Rychlé informace o mzdách za 1. čtvrtletí 2012 budou ovlivněné administrativním přesunem jednotek mezi nepodnikatelskou a podnikatelskou sférou. Tyto sféry jsou definované metodikou národního účetnictví. Eurostat požadoval zpřesnění zařazení některých organizací podle tzv. 50% kritéria, kdy se testuje zdroj pokrytí provozních nákladů. To se projeví v počtech zaměstnanců i úrovních mezd: zejména v menší, nepodnikatelské sféře může z tohoto administrativního důvodu dojít k změně úrovně průměrných mezd.
Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je celostátní průměr.

Nelze zapomínat, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, politiku zaměstnanosti a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

Analýza ČSÚ - Komentář: Vývoj průměrné mzdy zaměstnanců v roce 2011


Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Mgr. D. Holý, ředitel odboru statistiky trhu prá ce a rovných příležitostí, tel. 274 052 694, e-mail: dalibor.holy@czso.cz
Kontaktní osoba: A. Porubská, vedoucí oddělení statistiky práce, tel. 274 052 210, e-mail: anna.porubska@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé zjišťování a modely ČSÚ
Termín ukončení zpracování: 27. 2. 2012
Navazující datová sada: e-3106-11 Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy v ČR za 4. čtvrtletí 2011
/csu/czso/evidencni-pocet-zamestnancu-a-jejich-mzdy-4-ctvrtleti-2011-0ce9tn4v1s
Termín zveřejnění další RI: 7. června 2012
Údaje jsou předběžné. Zpřesněné údaje budou k dispozici v červnu 2012.  • cpmz030912.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Zaměstnanci, průměrné měsíční mzdy (odvětví, čtvrtletí - absolutně, meziroční změny)
  • Tab. 2 Zaměstnanci, průměrné měsíční mzdy (odvětví, čtvrtletí - absolutně, meziroční změny)
  • Graf 1 Průměrná měsíční mzda (čtvrtletí - absolutně, meziroční změny)
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.03.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz