Průměrné mzdy - 1. čtvrtletí 2012

Průměrná mzda reálně poklesla o 0,1 %

07.06.2012
Kód: r-3101-12
 
V 1. čtvrtletí 2012 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství celkem proti stejnému období předchozího roku o 3,6 %, reálně poklesla o 0,1 %. V podnikatelské sféře se reálně snížila o 0,1 %, v nepodnikatelské o 0,2 %.

V 1. čtvrtletí 2012 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda * ) (dále jen „průměrná mzda“) na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství celkem 24 126 Kč, což je o 845 Kč (3,6 %) více než ve stejném období roku 2011. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 3,7 %, reálně se mzda snížila o 0,1 %. Objem mezd vzrostl o 3,2 %, počet zaměstnanců poklesl o 0,4 %.

V podnikatelské sféře se průměrná mzda zvýšila nominálně o 3,6 %, reálně poklesla o 0,1 %, v nepodnikatelské sféře se zvýšila nominálně o 3,5 %, reálně se snížila o 0,2 %. Údaje byly ovlivněny administrativním přesunem jednotek mezi oběma sférami – viz komentář k vývoji průměrné mzdy.

Proti předchozímu čtvrtletí vzrostla průměrná mzda v 1. čtvrtletí 2012 po očištění od sezónních vlivů o 0,8 %.
__________________________

*) Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je celostátní průměr.
Nelze zapomínat, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

Analýza ČSÚ - Komentář: Vývoj průměrné mzdy zaměstnanců v 1. čtvrtletí 2012


Poznámky:
Údaje jsou předběžné. Zpřesněné údaje budou k dispozici v září 2012.
Zodpovědný vedoucí pracovník: Mgr. D. Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí, tel. 274 052 694, e-mail: dalibor.holy@czso.cz
Kontaktní osoba: A. Porubská, vedoucí oddělení statistiky práce, tel. 274 052 210, e-mail: anna.porubska@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé zjišťování a modely ČSÚ
Termín ukončení zpracování: 25. 5. 2012
Navazující datová sada: e-3106-12 Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy v ČR za 1. čtvrtletí 2012
/csu/czso/evidencni-pocet-zamestnancu-a-jejich-mzdy-4-ctvrtleti-2012-zoqs7l6emh
Termín zveřejnění další RI: 3. září 2012  • cpmz060712.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Zaměstnanci, průměrné měsíční mzdy (odvětví, 1. čtvrtletí 2012 - absolutně, meziroční změny)
  • Graf 1 Průměrná měsíční mzda (čtvrtletí - absolutně, meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.06.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz