Průměrné mzdy - 2. čtvrtletí 2013

Průměrná mzda se snížila reálně o 0,3 %

06.09.2013
Kód: r-3101-13
 
Ve 2. čtvrtletí 2013 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku o 1,2 %, reálně poklesla o 0,3 %. Medián mezd činil 20 944 Kč.

Ve 2. čtvrtletí 2013 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda * ) (dále jen „průměrná mzda“) na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství celkem 24 953 Kč, což je o 297 Kč (1,2 %) více než ve stejném období roku 2012. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 1,5 %, reálně se tak mzda snížila o 0,3 %. Objem mezd zůstal na stejné úrovni jako ve 2. čtvrtletí minulého roku, počet zaměstnanců poklesl o 1,2 %.

V podnikatelské sféře se průměrná mzda zvýšila nominálně o 1,1 %, reálně se snížila o 0,4 %, v nepodnikatelské sféře vzrostla nominálně o 1,9 %, reálně o 0,4 %.

Proti předchozímu čtvrtletí se průměrná mzda ve 2. čtvrtletí 2013 po očištění od sezónních vlivů zvýšila o 0,4 %.

Medián mezd (20 944 Kč) vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 1,3 %, u mužů činil 22 769 Kč, u žen byl 18 836 Kč. Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo mzdu mezi 9 986 Kč a 40 301 Kč.

V 1. pololetí 2013 dosáhla průměrná mzda výše 24 503 Kč, v meziročním srovnání činil přírůstek 101 Kč (0,4 %). Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 1,7 %, reálně se mzda snížila o 1,3 %.
_________________________________

*) Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních výdělkových statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je celostátní průměr.
Medián představuje hodnotu mzdy zaměstnance uprostřed mzdového rozdělení; to znamená, že polovina hodnot mezd je nižší a druhá polovina je vyšší než medián. Na rozdíl od průměrné mzdy, která je vypočtena na základě podkladů z podnikového výkaznictví, je medián nutné odvozovat ze statisticko-matematického modelu na podkladě výběrového šetření, protože podnikové výkazy obsahují jen agregované údaje za celý podnik nebo organizaci.
Nelze zapomínat, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

Analýza ČSÚ - Komentář: Vývoj mezd zaměstnanců v 2. čtvrtletí 2013


Poznámky:
Údaje jsou předběžné. Zpřesněné údaje budou k dispozici v prosinci 2013.
Zodpovědný vedoucí pracovník: Mgr. D. Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a ro vných příležitostí, tel. 274 052 694, e-mail: dalibor.holy@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. J. Erhartová, vedoucí oddělení statistiky práce, tel. 274 052 116, e-mail: jitka.erhartova@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé zjišťování a modely ČSÚ, model ISPV
Termín ukončení zpracování: 26. 8. 2013
Navazující datová sada: e-3106-13 Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy v ČR za 2. čtvrtletí 2013
/csu/czso/evidencni-pocet-zamestnancu-a-jejich-mzdy-4-ctvrtleti-q21aaj0xqk
Termín zveřejnění další RI: 4. prosince 2013  • cpmz090613.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Zaměstnanci, průměrné měsíční mzdy (odvětví, 2. čtvrtletí 2013 - absolutně, meziroční změny)
  • Tab. 2 Zaměstnanci, průměrné měsíční mzdy (odvětví, 1. až 2. čtvrtletí 2013 - absolutně, meziroční změny)
  • Tab. 3 Zaměstnanci, průměrné měsíční mzdy (CZ-NUTS, 2. čtvrtletí 2013 - absolutně, meziroční změny)
  • Tab. 4 Zaměstnanci, průměrné měsíční mzdy (CZ-NUTS, 1. až 2. čtvrtletí 2013 - absolutně, meziroční změny)
  • Tab. 5 Mediány hrubých měsíčních mezd podle pohlaví
  • Graf 1 Průměrná měsíční mzda (čtvrtletí - absolutně, meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.09.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz