Průměrné mzdy - 4. čtvrtletí 2012

Průměrnou mzdu zvýšily mimořádné odměny

11.03.2013
Kód: r-3101-12
 Ve 4. čtvrtletí 2012 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství celkem proti stejnému období předchozího roku o 3,7 %, reálně vzrostla o 0,9 %. Medián mezd (hodnota uprostřed mzdového rozdělení) činil 22 446 Kč.

Ve 4. čtvrtletí 2012 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda *) (dále jen „průměrná mzda“) na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství celkem 27 170 Kč, což je o 964 Kč (3,7 %) více než ve stejném období roku 2011. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 2,8 %, reálně se tak mzda zvýšila o 0,9 %. Objem mezd vzrostl o 2,6 %, počet zaměstnanců poklesl o 1,1 %.

V podnikatelské sféře se průměrná mzda zvýšila nominálně o 4,2 %, reálně o 1,4 %, v nepodnikatelské sféře se zvýšila nominálně o 1,3 %, reálně se snížila o 1,5 %.

Proti předchozímu čtvrtletí vzrostla průměrná mzda ve 4. čtvrtletí 2012 po očištění od sezónních vlivů o 1,3 %. Tento nárůst je značným vybočením z dosavadního trendu.

Medián mezd (22 446 Kč) vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 1,9 %, u mužů činil 24 577 Kč, u žen byl 20 035 Kč.

V roce 2012 dosáhla průměrná mzda výše 25 101 Kč, v meziročním srovnání činil přírůstek 665 Kč (2,7 %). Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 3,3 %, reálně se mzda snížila o 0,6 %.
_____________________________________________

*) Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních výdělkových statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je celostátní průměr.
Medián představuje hodnotu mzdy zaměstnance uprostřed mzdového rozdělení; to znamená, že polovina hodnot mezd je nižší a druhá polovina je vyšší než medián. Na rozdíl od průměrné mzdy, která je vypočtena na základě podkladů z podnikového výkaznictví, je medián nutné odvozovat ze statisticko-matematického modelu na podkladě výběrového šetření, protože podnikové výkazy obsahují jen agregované údaje za celý podnik nebo organizaci.
Nelze zapomínat, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

Analýza ČSÚ - Komentář: Vývoj průměrných mezd zaměstnanců ve 4. čtvrtletí 2012

Analýza ČSÚ - Struktura mezd zaměstanců v roce 2012 (předběžné výsledky)


Poznámky:
Údaje jsou předběžné. Zpřesněné údaje budou k dispozici v červnu 2013.
Zodpovědný vedoucí pracovník: Mgr. D. Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí, tel. 274 052 694, e-mail: dalibor.holy@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. J. Erhartová, vedoucí oddělení statistiky práce, tel. 274 052 116, e-mail: jitka.erhartova@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé zjišťování a modely ČSÚ, model ISPV
Termín ukončení zpracování: 27. 2. 2013
Navazující datová sada: e-3106-12 Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy v ČR za 4. čtvrtletí 2012
/csu/czso/evidencni-pocet-zamestnancu-a-jejich-mzdy-4-ctvrtleti-2012-zoqs7l6emh
Termín zveřejnění další RI: 5. červen 2013  • cpmz031113.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Zaměstnanci, průměrné měsíční mzdy (odvětví, 4. čtvrtletí 2012 - absolutně, meziroční změny)
  • Tab. 2 Zaměstnanci, průměrné měsíční mzdy (odvětví, 1. až 4. čtvrtletí 2012 - absolutně, meziroční změny)
  • Tab. 3 Mediány hrubých měsíčních mezd podle pohlaví
  • Graf 1 Průměrná měsíční mzda (čtvrtletí - absolutně, meziroční změny)
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 11.03.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz