Průměrné mzdy - 3. čtvrtletí 2010

Růst mezd na desetiletém minimu

06.12.2010
Kód: r-3101-10
 
Ve 3. čtvrtletí 2010 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v celém národním hospodářství o 2,0 % proti stejnému období předchozího roku, reálná mzda vzrostla o 0,1 %. Objem mezd vzrostl o 0,8 %, počet zaměstnanců se snížil o 1,2 %.
V podnikatelské sféře se průměrná mzda zvýšila nominálně o 2,9 %, reálně o 1,0 %. V nepodnikatelské sféře poklesla nominálně o 1,8 %, reálně o 3,6 %.


* * *

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda (dále jen „průměrná mzda“) na přepočtené počty zaměstnanců v celém národním hospodářství vzrostla ve 3. čtvrtletí 2010 proti předchozímu čtvrtletí po očištění od sezónních vlivů o 0,5 %.

Průměrná mzda činila 23 665 Kč, což je o 473 Kč (2,0 %) více než ve stejném období roku 2009. Spotřebitelské ceny se za 3. čtvrtletí 2010 v porovnání se stejným obdobím předchozího roku zvýšily o 1,9 %, reálná mzda tak vzrostla jen o 0,1 %. V podnikatelské sféře se průměrná mzda zvýšila o 676 Kč (2,9 %) na 23 650 Kč, reálná mzda vzrostla o 1,0 %. V nepodnikatelské sféře se průměrná mzda snížila o 439 Kč (1,8 %) na 23 731 Kč, reálná mzda poklesla o 3,6 %.

Meziodvětvová mzdová diferenciace se ve 3. čtvrtletí 2010 proti stejnému období předchozího roku mírně zvýšila. Variační koeficient průměrných mezd (podle sekcí CZ-NACE) vzrostl o 0,2 procentního bodu na 32,5 %.

Průměrná nominální mzda se (podle sekcí CZ-NACE) snížila v odvětvích „vzdělávání“ (o 2,5 %), „veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení“ (o 1,5 %) a „peněžnictví a pojišťovnictví“ (o 0,7 %). Nejvyšší růst vykázala odvětví „profesní, vědecké a technické činnosti“ (o 4,9 %), „zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi“ (o 4,0 %), „výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu“ a „informační a komunikační činnosti“ (shodně o 3,9 %). Nejvyšší nominální mzda (informační a komunikační činnosti) byla zhruba 3,4krát vyšší než nominální mzda nejnižší (ubytování, stravování a pohostinství).

V 1. až 3. čtvrtletí 2010 dosáhla průměrná mzda výše 23 324 Kč, v meziročním srovnání činil přírůstek 519 Kč (2,3 %). Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 1,3 %, reálná mzda vzrostla o 1,0 %. V podnikatelské sféře se zvýšila průměrná mzda o 595 Kč (2,6 %) na 23 269 Kč, reálná mzda vzrostla o 1,3 %. V nepodnikatelské sféře se průměrná mzda zvýšila o 168 Kč (0,7 %) na 23 565 Kč, reálná mzda poklesla o 0,6 %.

Analýza ČSÚ - Komentář k vývoji průměru mezd zaměstnancůPoznámky:
Kontaktní osoba: D. Holý, tel. 274052694, e- mail: dalibor.holy@czso.cz
Zdroj dat: přímé zjišťování a modely ČSÚ – bližší metodické vysvětlivky uvedeny u tabulek v příloze
Termín ukončení zpracování: 25. 11. 2010
Data jsou předběžná, zpřesněné údaje budou k dispozici v březnu 2011 .
Navazující výstupy: kód 3106-10 Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy v ČR za 3. čtvrtletí 2010 budou zveřejněny na /csu/czso/evidencni-pocet-zamestnancu-a-jejich-mzdy-1-az-4-ctvrtleti-2010-xpoagw4zpo v p rosinci 2010.

Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je celostátní průměr.
Nelze zapomínat, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, politiku zaměstnanosti a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.  • cpmz120610.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Zaměstnanci, průměrné měsíční mzdy (odvětví, čtvrtletí - absolutně, meziroční změny)
  • Tab. 2 Zaměstnanci, průměrné měsíční mzdy (odvětví, čtvrtletí - absolutně, meziroční změny)
  • Graf 1 Průměrná měsíční mzda (čtvrtletí - absolutně, meziroční změny)
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.12.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz