Průměrné mzdy - 2. čtvrtletí 2012

Pokles reálných mezd se prohloubil

03.09.2012
Kód: r-3101-12
 
Ve 2. čtvrtletí 2012 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství celkem proti stejnému období předchozího roku o 2,3 %, reálně poklesla o 1,1 %.

Ve 2. čtvrtletí 2012 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda * ) (dále jen „průměrná mzda“) na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství celkem 24 626 Kč, což je o 546 Kč (2,3 %) více než ve stejném období roku 2011. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 3,4 %, reálně se mzda snížila o 1,1 %. Objem mezd vzrostl o 1,3 %, počet zaměstnanců poklesl o 1,0 %.

V podnikatelské i nepodnikatelské sféře byl vývoj průměrné mzdy shodný jako v celém národním hospodářství, nominálně se mzda zvýšila o 2,3 %, reálně poklesla o 1,1 %. Údaje byly ovlivněny administrativním přesunem jednotek mezi oběma sférami – viz komentář k vývoji průměrné mzdy.

Proti předchozímu čtvrtletí vzrostla průměrná mzda ve 2. čtvrtletí 2012 po očištění od sezónních vlivů o 0,5 %.

V 1. pololetí 2012 dosáhla průměrná mzda výše 24 341 Kč, v meziročním srovnání činil přírůstek 657 Kč (2,8 %). Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 3,5 %, reálně se mzda snížila o 0,7 %.
_____________________________________________

*) Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je celostátní průměr.
Nelze zapomínat, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

Analýza ČSÚ - Komentář: Vývoj průměrné mzdy zaměstnanců ve 2. čtvrtletí 2012


Poznámky:
Údaje jsou předběžné. Zpřesněné údaje budou k dispozici v prosinci 2012.
Zodpovědný vedoucí pracovník: Mgr. D. Holý, ředitel odboru statistiky trhu pr áce a rovných příležitostí, tel. 274 052 694, e-mail: dalibor.holy@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. J. Erhartová, vedoucí oddělení statistiky práce, tel. 274 052 116, e-mail: jitka.erhartova@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé zjišťování a modely ČSÚ
Termín ukončení zpracování: 27. 8. 2012
Navazující datová sada: e-3106-12 Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy v ČR za 2. čtvrtletí 2012
Termín zveřejnění další RI: 4. prosince 2012  • cpmz090312.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Zaměstnanci, průměrné měsíční mzdy (odvětví, 1. čtvrtletí 2012 - absolutně, meziroční změny)
  • Tab. 2 Zaměstnanci, průměrné měsíční mzdy (odvětví, 1. až 2. čtvrtletí 2012 - absolutně, meziroční změny)
  • Graf 1 Průměrná měsíční mzda (čtvrtletí - absolutně, meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 03.09.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz