Průměrné mzdy - 1. čtvrtletí 2015

Průměrná mzda reálně vzrostla o 2,1 %

05.06.2015
Kód: 110031-15
 

V 1. čtvrtletí 2015 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku o 2,2 %, reálně se zvýšila o 2,1 %. Medián mezd činil 21 143 Kč.

V 1. čtvrtletí 2015 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda*) (dále jen „průměrná mzda“) na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství celkem 25 306 Kč, což je o 552 Kč (2,2 %) více než ve stejném období roku 2014. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období pouze o 0,1 %, reálně se tak mzda zvýšila o 2,1 %. Objem mezd vzrostl o 4,2 %, počet zaměstnanců o 1,9 %.

V podnikatelské sféře se průměrná mzda zvýšila nominálně o 2,1 %, reálně o 2,0 %, v nepodnikatelské sféře vzrostla nominálně o 2,9 %, reálně o 2,8 %.

Proti předchozímu čtvrtletí činil růst průměrné mzdy v 1. čtvrtletí 2015 po očištění od sezónních vlivů 0,5 %.

Medián mezd (21 143 Kč) vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 2,1 %, u mužů činil 23 035 Kč, u žen byl 18 998 Kč. Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo mzdu mezi 10 198 Kč a 39 890 Kč.

_______________________________________________

*) Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních výdělkových statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je celostátní průměr.
Medián představuje hodnotu mzdy zaměstnance uprostřed mzdového rozdělení; to znamená, že polovina hodnot mezd je nižší a druhá polovina je vyšší než medián. Na rozdíl od průměrné mzdy, která je vypočtena na základě podkladů z podnikového výkaznictví, je medián nutné odvozovat ze statisticko-matematického modelu na podkladě výběrového šetření, protože podnikové výkazy obsahují jen agregované údaje za celý podnik nebo organizaci.
Nelze zapomínat, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

Poznámky
Údaje jsou předběžné. Zpřesněné údaje budou k dispozici v září 2015.

Zodpovědný vedoucí pracovník: Mgr. D. Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí, tel. 274 052 694, e-mail: dalibor.holy@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. J. Erhartová, vedoucí oddělení statistiky práce, tel. 274 052 116, e-mail: jitka.erhartova@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé zjišťování a modely ČSÚ, model ISPV
Termín ukončení zpracování: 22. 5. 2015
Navazující datová sada: 110024-15 Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy v ČR za 1. čtvrtletí 2015
/aktualni-produkt/41269
Termín zveřejnění další RI: 4. září 2015

 


Související analýza: Vývoj mezd zaměstnanců - 1. čtvrtletí 2015

  • cpmz060515.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Zaměstnanci, průměrné měsíční mzdy (odvětví, 1. čtvrtletí 2015 - absolutně, meziroční změny)
  • Tab. 3 Zaměstnanci, průměrné měsíční mzdy (CZ-NUTS, 1. čtvrtletí 2015 - absolutně, meziroční změny)
  • Tab. 5 Mediány hrubých měsíčních mezd podle pohlaví
  • Graf 1 Průměrná měsíční mzda (čtvrtletí - absolutně, meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 05.06.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz