Průměrné mzdy - 4. čtvrtletí 2010

Průměrná mzda reálně poklesla o 1,2 %

09.03.2011
Kód: r-3101-10
 
Ve 4. čtvrtletí 2010 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v celém národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku o 0,9 %, reálná mzda poklesla o 1,2 %. Objem mezd se snížil o 0,3 %, počet zaměstnanců poklesl o 1,2 %.
V podnikatelské sféře se průměrná mzda zvýšila nominálně o 2,1 %, reálně stagnovala. V nepodnikatelské sféře poklesla nominálně o 3,9 %, reálně o 5,9 %.


* * *

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda (dále jen „průměrná mzda“) na přepočtené počty zaměstnanců v celém národním hospodářství zůstala ve 4. čtvrtletí 2010 proti předchozímu čtvrtletí po očištění od sezónních vlivů na stejné úrovni.

Průměrná mzda činila 25 803 Kč, což je o 239 Kč (0,9 %) více než ve stejném období roku 2009. Je to nejnižší růst průměrné mzdy od počátku srovnatelné časové řady v roce 2000. Spotřebitelské ceny se za 4. čtvrtletí 2010 v porovnání se stejným obdobím předchozího roku zvýšily o 2,1 %, reálná mzda se snížila o 1,2 %. V podnikatelské sféře se průměrná mzda zvýšila o 536 Kč (2,1 %) na 25 660 Kč, reálně došlo ke stagnaci mzdy, nominálně totiž vzrostla průměrná mzda stejně jako spotřebitelské ceny. V nepodnikatelské sféře se průměrná mzda snížila o 1 074 Kč (3,9 %) na 26 422 Kč, reálná mzda poklesla o 5,9 %.

Meziodvětvová mzdová diferenciace se ve 4. čtvrtletí 2010 proti stejnému období předchozího roku snížila. Variační koeficient průměrných mezd (podle sekcí CZ-NACE) poklesl o 1,8 procentního bodu na 32,7 %.

Průměrná nominální mzda se (podle sekcí CZ-NACE) nejvíce snížila v odvětvích „vzdělávání“ (o 5,8 %), „peněžnictví a pojišťovnictví“ (o 4,7 %) a „veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení“ (o 3,5 %). Nejvyšší růst vykázala odvětví „zemědělství, lesnictví a rybářství“ (o 8,1 %), „zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi“ (o 7,3 %) a „ubytování, stravování a pohostinství“ (o 4,5 %). Nejvyšší nominální mzda (informační a komunikační činnosti) byla zhruba 3,4krát vyšší než nominální mzda nejnižší (ubytování, stravování a pohostinství).

V roce 2010 dosáhla průměrná mzda výše 23 951 Kč, v meziročním srovnání činil přírůstek 463 Kč (2,0 %). Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 1,5 %, reálná mzda vzrostla o 0,5 %. V podnikatelské sféře se zvýšila průměrná mzda o 595 Kč (2,6 %) na 23 873 Kč, reálná mzda vzrostla o 1,1 %. V nepodnikatelské sféře se průměrná mzda snížila o 142 Kč (0,6 %) na 24 289 Kč, reálná mzda poklesla o 2,1 %.

Analýza ČSÚ - Komentář k vývoji průměrné mzdy zaměstnancůPoznámky:
Kontaktní osoba: D. Holý, tel. 274052694, e-mai l: dalibor.holy@czso.cz
Zdroj dat: přímé zjišťování a modely ČSÚ – bližší metodické vysvětlivky uvedeny u tabulek v příloze
Termín ukončení zpracování: 2. 3. 2011
Data jsou předběžná, zpřesněné údaje budou k dispozici v červnu 2011 .
Navazující výstupy: kód w-3106-10 Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy v ČR za 1. až 4. čtvrtletí 2010 budou zveřejněny na /csu/czso/evidencni-pocet-zamestnancu-a-jejich-mzdy-1-az-4-ctvrtleti-2010-xpoagw4zpo v bře znu 2011.

Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je celostátní průměr.
Nelze zapomínat, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, politiku zaměstnanosti a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.  • cpmz030911.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Zaměstnanci, průměrné měsíční mzdy (odvětví, čtvrtletí - absolutně, meziroční změny)
  • Tab. 2 Zaměstnanci, průměrné měsíční mzdy (odvětví, čtvrtletí - absolutně, meziroční změny)
  • Graf 1 Průměrná měsíční mzda (čtvrtletí - absolutně, meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.03.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz