Průměrné mzdy - 3. čtvrtletí 2021

Průměrná mzda vzrostla reálně o 1,5 %

06.12.2021
Kód: 110031-21
 

Ve 3. čtvrtletí 2021 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku o 5,7 %, reálně vzrostla o 1,5 %. Medián mezd činil 32 979 Kč.

Ve 3. čtvrtletí 2021 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda*) (dále jen „průměrná mzda“) na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství celkem 37 499 Kč, což je o 2 012 Kč (5,7 %) více než ve stejném období roku 2020. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 4,1 %, reálně tak mzda vzrostla o 1,5 %. Objem mezd se zvýšil o 6,8 %, počet zaměstnanců vzrostl o 1,0 %.

Proti předchozímu čtvrtletí činil růst průměrné mzdy ve 3. čtvrtletí 2021 po očištění od sezónních vlivů 1,5 %.

V odvětvovém členění podle sekcí CZ-NACE byl nejnižší růst průměrné mzdy proti stejnému období roku 2020 zaznamenán v odvětví kulturní, zábavní a rekreační činnosti (0,6 %) a veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení (2,3 %). „Také ve 3. čtvrtletí se udržel vysoký mzdový růst ve zdravotní a sociální péči, tentokrát o 8 %. K nejvyššímu růstu ale došlo v činnostech v oblasti nemovitostí, konkrétně o 11,8 %,“ komentuje Jitka Erhartová, vedoucí oddělení statistiky práce.

Medián mezd (32 979 Kč) vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 5,7 %, u mužů dosáhl 35 086 Kč, u žen byl 30 433 Kč. Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo mzdu mezi 17 133 Kč a 58 875 Kč.

V 1. až 3. čtvrtletí 2021 dosáhla průměrná mzda 37 047 Kč, v meziročním srovnání činil přírůstek 2 362 Kč (6,8 %). Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 3,1 %, reálně se mzda zvýšila o 3,6 %.
 

_________________


*) Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Strukturální výdělkové statistiky, které mají k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než celostátní průměr.

Medián představuje hodnotu mzdy zaměstnance uprostřed mzdového rozdělení; to znamená, že polovina hodnot mezd je nižší a druhá polovina je vyšší než medián. Na rozdíl od průměrné mzdy, která je vypočtena na základě podkladů z podnikového výkaznictví, je medián nutné odvozovat ze statisticko-matematického modelu na podkladě výběrového šetření, protože podnikové výkazy obsahují jen agregované údaje za celý podnik nebo organizaci.

Nelze opomenout, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

 

Poznámky

Údaje jsou předběžné. Zpřesněné údaje budou k dispozici v březnu 2022.

Zodpovědný vedoucí pracovník: Mgr. Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí, tel. 274 052 694, e-mail: dalibor.holy@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jitka Erhartová, vedoucí oddělení statistiky práce, tel. 274 052 116, e-mail: jitka.erhartova@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé zjišťování a modely ČSÚ, model ISPV
Termín ukončení zpracování: 19. 11. 2021
Navazující datová sada: 110024-21 Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy v ČR za 3. čtvrtletí 2021
/aktualni-produkt/41269

Termín zveřejnění další RI: 7. března 2022

 


Související analýza: Vývoj českého trhu práce - 3. čtvrtletí 2021

 • cpmz120621.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle odvětví ve 3. čtvrtletí 2021 (absolutně, meziroční změny)
 • Tab. 2 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle odvětví v 1. až 3. čtvrtletí 2021 (absolutně, meziroční změny)
 • Tab. 3 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle CZ-NUTS ve 3. čtvrtletí 2021 (absolutně, meziroční změny)
 • Tab. 4 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle CZ-NUTS v 1. až 3. čtvrtletí 2021 (absolutně, meziroční změny)
 • Tab. 5 Mediány hrubých měsíčních mezd podle pohlaví
 • Graf 1 Průměrná měsíční mzda, čtvrtletní údaje (absolutní hodnoty a meziroční změny)
 • Vyjádření Jitky Erhartové, vedoucí oddělení statistiky práce
  (soubor mp3)
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.12.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz