Průměrné mzdy - 3. čtvrtletí 2012

Pokles reálných mezd pokračoval

04.12.2012
Kód: r-3101-12
 
Ve 3. čtvrtletí 2012 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství celkem proti stejnému období předchozího roku o 1,4 %, reálně poklesla o 1,8 %.

Ve 3. čtvrtletí 2012 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda * ) (dále jen „průměrná mzda“) na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství celkem 24 514 Kč, což je o 348 Kč (1,4 %) více než ve stejném období roku 2011. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 3,3 %, reálně se tak mzda snížila o 1,8 %. Objem mezd vzrostl o 0,4 %, počet zaměstnanců poklesl o 1,1 %.

V podnikatelské sféře se průměrná mzda zvýšila nominálně o 1,3 %, reálně poklesla o 1,9 %, v nepodnikatelské sféře se zvýšila nominálně o 2,3 %, reálně se snížila o 1,0 %.

Proti předchozímu čtvrtletí vzrostla průměrná mzda ve 3. čtvrtletí 2012 po očištění od sezónních vlivů o 0,3 %.

V 1. až 3. čtvrtletí 2012 dosáhla průměrná mzda výše 24 408 Kč, v meziročním srovnání činil přírůstek 563 Kč (2,4 %). Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 3,4 %, reálně se mzda snížila o 1,0 %.
__________________________________

*) Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je celostátní průměr.
Nelze zapomínat, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

Analýza ČSÚ - Komentář: Vývoj průměrné mzdy zaměstnanců ve 3. čtvrtletí 2012


Poznámky:
Údaje jsou předběžné. Zpřesněné údaje budou k dispozici v březnu 2013.
Zodpovědný vedoucí pracovník: Mgr. D. Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rov ných příležitostí, tel. 274 052 694, e-mail: dalibor.holy@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. J. Erhartová, vedoucí oddělení statistiky práce, tel. 274 052 116, e-mail: jitka.erhartova@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé zjišťování a modely ČSÚ
Termín ukončení zpracování: 23. 11. 2012
Navazující datová sada: e-3106-12 Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy v ČR za 3. čtvrtletí 2012
/csu/czso/evidencni-pocet-zamestnancu-a-jejich-mzdy-4-ctvrtleti-2012-zoqs7l6emh
Termín zveřejnění další RI: 11. března 2013  • cpmz120412.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Zaměstnanci, průměrné měsíční mzdy (odvětví, 3. čtvrtletí 2012 - absolutně, meziroční změny)
  • Tab. 2 Zaměstnanci, průměrné měsíční mzdy (odvětví, 1. až 3. čtvrtletí 2012 - absolutně, meziroční změny)
  • Graf 1 Průměrná měsíční mzda (čtvrtletí - absolutně, meziroční změny)
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 04.12.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz