Průměrné mzdy - 3. čtvrtletí 2016

Průměrná mzda vzrostla reálně o 4,0 %

05.12.2016
Kód: 110031-16
 

Ve 3. čtvrtletí 2016 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku o 4,5 %, reálně se zvýšila o 4,0 %. Medián mezd činil 23 527 Kč.

Ve 3. čtvrtletí 2016 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda*) (dále jen „průměrná mzda“) na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství celkem 27 220 Kč, což je o 1 170 Kč (4,5 %) více než ve stejném období roku 2015. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 0,5 %, reálně se tak mzda zvýšila o 4,0 %. Objem mezd vzrostl o 6,1 %, počet zaměstnanců o 1,6 %.

V podnikatelské sféře se průměrná mzda zvýšila nominálně o 4,5 %, reálně o 4,0 %, v nepodnikatelské sféře vzrostla nominálně o 4,6 %, reálně o 4,1 %.

Proti předchozímu čtvrtletí činil růst průměrné mzdy ve 3. čtvrtletí 2016 po očištění od sezónních vlivů 1,1 %.

Medián mezd (23 527 Kč) vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 5,1 %, u mužů dosáhl 25 720 Kč, u žen byl 20 961 Kč. Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo mzdu mezi  11 365 Kč a 43 349 Kč.

V 1. až 3. čtvrtletí 2016 dosáhla průměrná mzda výše 27 000 Kč, v meziročním srovnání činil přírůstek 1 101 Kč (4,3 %). Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 0,4 %, reálně se mzda zvýšila o 3,9 %.

__________________
*) Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních výdělkových statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší, než je celostátní průměr.
Podnikatelská a nepodnikatelská sféra je vymezena s využitím metodiky sestavování národních účtů ESA 1995.
Toto třídění bude zveřejňováno naposledy za rok 2016 a od referenčního roku 2017 již nebude k dispozici.
Medián představuje hodnotu mzdy zaměstnance uprostřed mzdového rozdělení; to znamená, že polovina hodnot mezd je nižší a druhá polovina je vyšší než medián. Na rozdíl od průměrné mzdy, která je vypočtena na základě podkladů z podnikového výkaznictví, je medián nutné odvozovat ze statisticko-matematického modelu na podkladě výběrového šetření, protože podnikové výkazy obsahují jen agregované údaje za celý podnik nebo organizaci.
Nelze opomenout, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

Poznámky
Údaje jsou předběžné. Zpřesněné údaje budou k dispozici v březnu 2017.

Zodpovědný vedoucí pracovník: Mgr. D. Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí, tel. 274 052 694, e-mail: dalibor.holy@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. J. Erhartová, vedoucí oddělení statistiky práce, tel. 274 052 116, e-mail: jitka.erhartova@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé zjišťování a modely ČSÚ, model ISPV
Termín ukončení zpracování: 22. 11. 2016
Navazující datová sada: 110024-16 Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy v ČR za 3. čtvrtletí 2016
/aktualni-produkt/41269
Termín zveřejnění další RI: 10. března 2017


Související analýza: Vývoj mezd zaměstnanců - 3. čtvrtletí 2016

  • cpmz120516.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Zaměstnanci, průměrné měsíční mzdy (odvětví, 3. čtvrtletí 2016 - absolutně, meziroční změny)
  • Tab. 2 Zaměstnanci, průměrné měsíční mzdy (odvětví, 1. až 3. čtvrtletí 2016 - absolutně, meziroční změny)
  • Tab. 3 Zaměstnanci, průměrné měsíční mzdy (CZ-NUTS, 3. čtvrtletí 2016 - absolutně, meziroční změny)
  • Tab. 4 Zaměstnanci, průměrné měsíční mzdy (CZ-NUTS, 1. až 3. čtvrtletí 2016 - absolutně, meziroční změny)
  • Tab. 5 Mediány hrubých měsíčních mezd podle pohlaví
  • Graf 1 Průměrná měsíční mzda (čtvrtletí - absolutně, meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 05.12.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz