Průměrné mzdy - 1. čtvrtletí 2014

Výplata ročních odměn zvýšila průměrnou mzdu

05.06.2014
Kód: 110031-14
 
V 1. čtvrtletí 2014 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku o 3,3 %, reálně se zvýšila o 3,1 %. Medián mezd činil 20 764 Kč.

V 1. čtvrtletí 2014 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda * ) (dále jen „průměrná mzda“) na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství celkem 24 806 Kč, což je o 793 Kč (3,3 %) více než ve stejném období roku 2013. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období pouze o 0,2 %, reálně se tak mzda zvýšila o 3,1 %. Objem mezd vzrostl o 3,4 %, počet zaměstnanců o 0,1 %.

V podnikatelské sféře se průměrná mzda zvýšila nominálně o 3,6 %, reálně o 3,4 %, v nepodnikatelské sféře vzrostla nominálně o 2,2 %, reálně o 2,0 %.

Proti předchozímu čtvrtletí činil růst průměrné mzdy v 1. čtvrtletí 2014 po očištění od sezónních vlivů 0,8 %.

Medián mezd (20 764 Kč) vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 2,9 %, u mužů činil 22 600 Kč, u žen byl 18 651 Kč. Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo mzdu mezi 10 006 Kč a 39 768 Kč.
________________________________

*) Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních výdělkových statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je celostátní průměr.
Medián představuje hodnotu mzdy zaměstnance uprostřed mzdového rozdělení; to znamená, že polovina hodnot mezd je nižší a druhá polovina je vyšší než medián. Na rozdíl od průměrné mzdy, která je vypočtena na základě podkladů z podnikového výkaznictví, je medián nutné odvozovat ze statisticko-matematického modelu na podkladě výběrového šetření, protože podnikové výkazy obsahují jen agregované údaje za celý podnik nebo organizaci.
Nelze zapomínat, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

Analýza ČSÚ - Komentář: Vývoj na trhu práce v 1. čtvrtletí 2014


Poznámky
Údaje jsou předběžné. Zpřesněné údaje budou k dispozici v září 2014.
Zodpovědný vedoucí pracovník: Mgr. D. Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí, tel. 274 052 694, e-mail: dalibor.holy@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. J. Erhartová, vedoucí oddělení statistiky práce, tel. 274 052 116, e-mail: jitka.erhartova@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé zjišťování a modely ČSÚ, model ISPV
Termín ukončení zpracování: 28. 5. 2014
Navazující datová sada: 110024-14 Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy v ČR za 1. čtvrtletí 2014
/csu/czso/evidencni-pocet-zamestnancu-a-jejich-mzdy-1-ctvrtleti-2014-a65licc04i
Termín zveřejnění další RI: 5. září 2014  • cpmz060514.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Zaměstnanci, průměrné měsíční mzdy (odvětví, 1. čtvrtletí 2014 - absolutně, meziroční změny)
  • Tab. 3 Zaměstnanci, průměrné měsíční mzdy (CZ-NUTS, 1. čtvrtletí 2014 - absolutně, meziroční změny)
  • Tab. 5 Mediány hrubých měsíčních mezd podle pohlaví
  • Graf 1 Průměrná měsíční mzda (čtvrtletí - absolutně, meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 05.06.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz