Průměrné mzdy - 1. čtvrtletí 2013

Průměrná mzda se snížila nominálně o 0,4 %

05.06.2013
Kód: r-3101-13
 
V 1. čtvrtletí 2013 se průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství snížila proti stejnému období předchozího roku o 0,4 %, reálně poklesla o 2,2 %. Medián mezd (hodnota uprostřed mzdového rozdělení) činil 20 051 Kč.

V 1. čtvrtletí 2013 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda * ) (dále jen „průměrná mzda“) na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství celkem 24 061 Kč, což je o 85 Kč (0,4 %) méně než ve stejném období roku 2012. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 1,8 %, reálně se tak mzda snížila o 2,2 %. Objem mezd poklesl o 1,0 %, počet zaměstnanců o 0,6 %.

V podnikatelské sféře se průměrná mzda snížila nominálně o 0,4 %, reálně o 2,2 %, v nepodnikatelské sféře zůstala nominálně na stejné úrovni jako v 1. čtvrtletí roku 2012, reálně se snížila o 1,8 %.

Proti předchozímu čtvrtletí poklesla průměrná mzda v 1. čtvrtletí 2013 po očištění od sezónních vlivů o 0,2 %.

Medián mezd (20 051 Kč) poklesl proti stejnému období předchozího roku o 0,4 %, u mužů činil 21 749 Kč, u žen byl 18 075 Kč.

__________________________________________________
*) Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních výdělkových statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je celostátní průměr.
Medián představuje hodnotu mzdy zaměstnance uprostřed mzdového rozdělení; to znamená, že polovina hodnot mezd je nižší a druhá polovina je vyšší než medián. Na rozdíl od průměrné mzdy, která je vypočtena na základě podkladů z podnikového výkaznictví, je medián nutné odvozovat ze statisticko-matematického modelu na podkladě výběrového šetření, protože podnikové výkazy obsahují jen agregované údaje za celý podnik nebo organizaci.
Nelze zapomínat, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

Analýza ČSÚ - Komentář: Vývoj mezd zaměstnanců v 1. čtvrtletí 2013


Poznámky:
Údaje jsou předběžné. Zpřesněné údaje budou k dispozici v září 2013.
Zodpovědný vedoucí pracovník: Mgr. D. Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí, tel. 274 052 694, e-mail: dalibor.holy@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. J. Erhartová, vedoucí oddělení statistiky práce, tel. 274 052 116, e-mail: jitka.erhartova@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé zjišťování a modely ČSÚ, model ISPV
Termín ukončení zpracování: 24. 5. 2013
Navazující datová sada: e-3106-13 Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy v ČR za 1. čtvrtletí 2013
/csu/czso/evidencni-pocet-zamestnancu-a-jejich-mzdy-4-ctvrtleti-q21aaj0xqk
Termín zveřejnění další RI: 6. září 2013  • cpmz060513.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Zaměstnanci, průměrné měsíční mzdy (odvětví, 1. čtvrtletí 2013 - absolutně, meziroční změny)
  • Tab. 3 Zaměstnanci, průměrné měsíční mzdy (CZ-NUTS, 1. čtvrtletí 2013 - absolutně, meziroční změny)
  • Tab. 5 Mediány hrubých měsíčních mezd podle pohlaví
  • Graf 1 Průměrná měsíční mzda (čtvrtletí - absolutně, meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 05.06.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz