Průměrné mzdy - 1. čtvrtletí 2011

Propad mezd v nepodnikatelské sféře pokračoval

08.06.2011
Kód: r-3101-11
 
V 1. čtvrtletí 2011 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v celém národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku o 2,1 %, v nepodnikatelské sféře poklesla o 1,7 %.


* * *

V 1. čtvrtletí 2011 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda (dále jen „průměrná mzda“) na přepočtené počty zaměstnanců v celém národním hospodářství 23 144 Kč, což je o 471 Kč (2,1 %) více než ve stejném období roku 2010. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 1,7 %, reálně mzda vzrostla o 0,4 %. Objem mezd vzrostl o 2,2 %, počet zaměstnanců se zvýšil o 0,1 %.
V podnikatelské sféře se průměrná mzda zvýšila nominálně o 3,0 %, reálně o 1,3 %, v nepodnikatelské sféře se snížila nominálně o 1,7 %, reálně o 3,3 %.

Proti předchozímu čtvrtletí vzrostla průměrná mzda v 1. čtvrtletí 2011 po očištění od sezónních vlivů o 0,6 %.

Analýza ČSÚ - Komentář k vývoji průměrné mzdy zaměstnancůPoznámky:
Kontaktní osoba: D. Holý, tel. 274052694, e-m ail: dalibor.holy@czso.cz
Zdroj dat: přímé zjišťování a modely ČSÚ – bližší metodické vysvětlivky uvedeny u tabulek v příloze
Termín ukončení zpracování: 27. 5. 2011
Data jsou předběžná, zpřesněné údaje budou k dispozici v září 2011 .
Navazující výstupy: kód e-3106-11 Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy v ČR za 1. čtvrtletí 2011 budou zveřejněny na /csu/czso/evidencni-pocet-zamestnancu-a-jejich-mzdy-4-ctvrtleti-2011-0ce9tn4v1s v červ nu 2011.


Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je celostátní průměr.
Nelze zapomínat, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, politiku zaměstnanosti a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.  • cpmz060811.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Zaměstnanci, průměrné měsíční mzdy (odvětví, čtvrtletí - absolutně, meziroční změny)
  • Graf 1 Průměrná měsíční mzda (čtvrtletí - absolutně, meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 08.06.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz