Změny územní struktury k 1. lednu 2021

 

Zákon č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů ze dne 29. ledna 2020 byl zveřejněn v částce 22/2020 Sbírky zákonů. Tento zákon nabývá účinnosti dne 1. ledna 2021. 

Základní principy územně správního členění:

o    území České republiky se pro výkon státní správy člení na správní obvody krajů

o    správní obvod kraje s výjimkou správního obvodu hlavního města Prahy se člení na správní obvody obcí s rozšířenou působností

o    správní obvod obce s rozšířenou působností je vymezen výčtem území obcí a vojenských újezdů

o    území obce a území vojenského újezdu je vymezeno hranicí jednoho nebo více souvislých katastrálních území

o    okresy jsou jako územní celek zachovány, jejich území je vymezeno pomocí správních obvodů obcí s rozšířenou působností

o    v hlavním městě Praze jsou na úrovni okresů vymezeny prostřednictvím správních obvodů městských částí obvody

o    mimo jiné se zrušuje zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, tím se ruší „staré“ kraje v hranicích z roku 1960

Vymezení jednotlivých územních celků:

o    v zákoně č. 51/2020 Sb. je jmenovitě vymezeno členění jednotlivých krajů na správní obvody obcí s rozšířenou působností a také členění okresů na tyto obvody

o    správní obvody obcí s rozšířenou působností jsou vymezeny jmenovitým výčtem obcí, které do příslušného obvodu náleží

o   tento výčet je nově uveden ve vyhlášce č. 346/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu ze dne 28. července 2020

o    správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem jsou vymezeny jmenovitým výčtem obcí, které do příslušného obvodu náleží

o   tento výčet je nově uveden ve vyhlášce č. 345/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem ze dne 28. července 2020

Změny hranic územních celků:

o    hranice krajů se nemění

o    proti dosavadnímu stavu se mezi SO ORP přesouvá celkem 5 obcí

o   3 obce se přesouvají z SO ORP Český Brod do SO ORP Lysá nad Labem

o   1 obec se přesouvá z SO ORP Turnov do SO ORP Jablonec nad Nisou

o   1 obec se přesouvá z SO ORP Jihlava do SO ORP Havlíčkův Brod

o    proti dosavadnímu stavu se mezi okresy přesouvá celkem 13 obcí

o   1 obec se přesouvá z okresu Nymburk do okresu Kolín

o   2 obce se přesouvají z okresu Vsetín do okresu Zlín

o   9 obcí se přesouvá z okresu Domažlice do okresu Plzeň-jih

o   1 obec se přesouvá z okresu Semily do okresu Jablonec nad Nisou

Příslušnost některých obcí do jiného okresu:

o    sídlo správního obvodu obce s rozšířenou působností Turnov náleží do okresu Semily, ale v rámci tohoto obvodu

o   2 obce zůstávají v okrese Jablonec nad Nisou

o   13 obcí zůstává v okrese Liberec

Podrobnější informace o změnách v zařazení jednotlivých obcí (včetně jejich výměry a počtu obyvatel) jsou uvedeny v samostatné tabulce. 

Mapka: Územní změny k 1. 1. 2021 - OkresyVsetín a Zlín

Kontakt:

Krajská správa ČSÚ ve Zlíně
e -mail: 
infoservis-zl@czso.cz
tel.: 577 004 935

 

 

 

 

 

 

 

  • Změny územní struktury k 1. lednu 2021
  • Změny v území správních obvodů ORP a okresů k 1. lednu 2021
  • Přesuny obcí mezi správními obvody ORP a okresy k 1. lednu 2021