Průměrná mzda v kraji ve 3. čtvrtletí 2016

 

Průměrná měsíční mzda ve Zlínském kraji ve 3. čtvrtletí činila 24 087 Kč. Nominálně vzrostla proti stejnému období předchozího roku o 4,8 %, reálný růst s ohledem na inflaci představoval 4,3 %. V 1. až 3. čtvrtletí 2016 průměrná mzda v kraji činila 23 749 Kč, tedy o 1 054 Kč více než ve srovnatelném období roku 2015. Procentní nárůst 4,6 % byl mírně vyšší než na úrovni republiky.

Průměrná mzda ve 3. čtvrtletí 2016

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda (dále jen „průměrná mzda“) dosáhla v kraji ve 3. čtvrtletí 24 087 Kč (osoby přepočtené na plně zaměstnané). Meziročně rostly průměrné mzdy v kraji rychleji než na úrovni republiky. V kraji byl nárůst 4,8 %, v celé ČR 4,5 %. Vývoj reálné mzdy byl vedle vývoje nominálních mezd ovlivněn vývojem cenové úrovně (inflace) vyjádřené indexem spotřebitelských cen. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 0,5 %, reálně se tak mzda zvýšila o 4,3 %.

Nejvyšší meziroční nárůst byl zjištěn v Ústeckém kraji (5,4 %), nejnižší v Moravskoslezském kraji, a to 3,2 %. I přes nárůst se kraj výší průměrné hrubé mzdy řadí i nadále na předposlední příčku. Průměrná mzda v kraji je jen o 687 Kč vyšší než v Karlovarském kraji, kde je nejnižší hodnota mezi kraji a do republikového průměru chybí 3 133 Kč. Nejvyšší průměrné mzdy byly v Hl. m. Praze (34 512 Kč), následuje s rozdílem téměř 7,5 tis. Kč Středočeský kraj (27 048 Kč).

Kromě Karlovarského kraje ve všech ostatních krajích došlo k meziročnímu nárůstu zaměstnanosti. Nejrychleji rostl počet zaměstnanců v Hl. m. Praze (3,4 %), ve Zlínském kraji byl růst 0,8 %. Počet zaměstnanců tak dosáhl 204,0 tis osob (přepočteno na plně zaměstnané). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se tedy zvýšil o 1,7 tis. osob.

 

Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR ve 3. čtvrtletí 2016

Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR ve 3. čtvrtletí 2016

 

Průměrná mzda v 1. až 3. čtvrtletí 2016

Růst mezd v 1. až 3. čtvrtletí 2016 byl v kraji mírně vyšší než na úrovni republiky. Zatímco v ČR celkem představoval nárůst 4,3 %, v kraji to bylo 4,6 %. Stejný nárůst byl zaznamenán i v Karlovarském kraji. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 0,4 %, reálně se mzda zvýšila o 4,2 %. Nejrychleji rostly průměrné mzdy v Kraji Vysočina (o 4,9 %), nejméně v Moravskoslezském kraji – 3,5 %.  

Průměrná mzda v kraji dosáhla částky 23 749 Kč a ve srovnání s minulým rokem vzrostla o 1 054 Kč. Proti průměrné mzdě v celé ČR byla nižší o 3 251 Kč a v mezikrajském srovnání byla druhá nejnižší. Mezi kraji se průměrné mzdy pohybovaly v rozmezí od 22 996 Kč (Karlovarský kraj) po 34 683 Kč (Hl. m. Praha). S odstupem téměř 7,6 tis. Kč následovala mzda ve Středočeském kraji a rozdíl mezi ní a nejnižší průměrnou mzdou (v Karlovarském kraji) byl 4 119 Kč.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců (přepočtený na plně zaměstnané) ve Zlínském kraji v 1. až 3. čtvrtletí roku 2016 meziročně vzrostl o 2,4 tis. osob na 203,1 tis. osob. V relativním vyjádření to znamená nárůst o 1,2 %, zatímco v celé ČR byl o 1,9 %. Stejný nárůst jako ve Zlínském kraji byl zjištěn i v kraji Vysočina, nižší byl v krajích Jihočeském, Ústeckém a Karlovarském. Naopak nejvyšší nárůst byl zaznamenán v Hl. m. Praze, kde dosáhl 3,3 %.

 

Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 1. až 3. čtvrtletí 2016

Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 1. až 3. čtvrtletí 2016

 Graf 1 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance (přepočtené osoby) v krajích ČR v 1. až 3. čtvrtletí 2016 – pracovištní metoda

Graf 1 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance (přepočtené osoby) v krajích ČR v 1. až 3. čtvrtletí 2016 – pracovištní metoda

Graf 2 Meziroční nominální růst průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnance (přepočtené osoby) v krajích ČR v 1. až 3. čtvrtletí 2016 – pracovištní metoda

 Graf 2 Meziroční nominální růst průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnance (přepočtené osoby) v krajích ČR v 1. až 3. čtvrtletí 2016 – pracovištní metoda

 

Další informace naleznete na:

Průměrné mzdy - 3. čtvrtletí 2016