Počet cizinců v kraji roste

 

 

Počet cizinců ve Zlínském kraji je jeden z nejnižších. V kraji žije zhruba 8,9 tis. cizinců, což představuje necelá 2 % z celkového počtu cizinců žijících v České republice. Ten se na konci minulého roku blížil k 500 tis. osob.

Mezi legálně pobývající cizince jsou podle zákona č. 326/199 Sb., o pobytu cizinců, ve znění pozdějších úprav, zahrnuti jak občané tzv. třetích zemí, tak občané EU, kteří získali v České republice povolení k trvalému pobytu, občané třetích zemí s dlouhodobými vízy nebo dlouhodobým pobytem, jakož i občané EU a jejich rodinní příslušníci s registrovaným přechodným pobytem.

Podle předběžných údajů Ředitelství služby cizinecké policie žilo na území kraje ke konci loňského roku 8 873 cizinců, tedy o 335 osob více než v roce 2015. Většina z nich (58,4 %) pobývá na území ČR na základě uděleného povolení k trvalému pobytu. Z celkových 496,4 tis. cizinců žijících na území ČR je to 1,8 %. V mezikrajském srovnání je počet cizinců ve Zlínském kraji jeden z nejnižších, ještě menší počet je jen v Kraji Vysočina (rozdíl 397 osob).

 

Z celkového počtu cizinců v kraji většina (58,4 %) pobývá na území ČR na základě uděleného povolení k trvalému pobytu.

Zastoupení cizinců v obyvatelstvu Zlínského kraje představuje 1,5 % (počítáno na střední stav obyvatel ve 3. čtvrtletí 2016) a v porovnání s ostatními kraji je nejnižší. Naopak nejvyšší podíl cizinců je v Hl. m. Praze, dosahuje téměř 15 %. Na republikové úrovni je podíl 4,7 %.

Počet cizinců a jejich podíl na počtu obyvatel podle krajů v letech 2015 a 2016

 

 Podíl cizinců na obyvatelstvu                                                                    Počet cizinců

 Graf: Počet cizinců a jejich podíl na počtu obyvatel podle krajů v letech 2015 a 2016

 

Nárůst počtu cizinců v kraji je zřejmý od r. 2013, od toho roku se počet navýšil o 870 osob. Od roku 1996, kdy máme počty cizinců podle krajů k dispozici, vzrostl počet těchto osob v kraji o 35 % (2 315 osob).

 

Počet cizinců a jejich podíl na celkovém počtu obyvatel ve Zlínském kraji

 Graf: Počet cizinců a jejich podíl na celkovém počtu obyvatel ve Zlínském kraji

 

V rámci kraje je nejvyšší podíl cizinců na obyvatelstvu v okrese Zlín, a to 1,9 %. Za ním se řadí okres Uherské Hradiště s podílem 1,7 %. V okresech Vsetín a Kroměříž je zastoupení zhruba stejné, a to 1,2 respektive 1,1 %.

 

Počet cizinců v okresech Zlínského kraje

 Tabulka: Počet cizinců v okresech Zlínského kraje

Z hlediska státního občanství jsou nejpočetnější Slováci, tvoří 46,0 % cizinců v kraji. V rámci okresů kraje se podíl pohybuje od 38,1 % v okrese Kroměříž po 52,9 % v okrese Uherské Hradiště. S výrazným odstupem pak následují občané Ukrajiny (11,0 %) a Vietnamu (9,0 %).

 Cizinci v okresech Zlínského kraje podle vybraného státního občanství (k 31. 12. 2015)

 Tabulka: Cizinci v okresech Zlínského kraje podle vybraného státního občanství (k 31. 12. 2015)

 

Cizinci podle státního občanství v okresech Zlínského kraje (k 31. 12. 2015)

 

Graf: Cizinci podle státního občanství v okresech Zlínského kraje (k 31. 12. 2015)

 

Další informace na:

Data – počet cizinců