Data - počet cizinců

 

 • R01 Cizinci v ČR v letech 2004 - 2022 (stav k 31. 12.)
 • R02 Počet cizinců v ČR - předběžné čtvrtletní údaje; 2004/06 - 2024/03

 • Cizinci bez azylantů
 • R03 Trvale a dlouhodobě usazení cizinci v ČR v letech 1985 - 2022 (k 31. 12.)
 • R04 Cizinci v ČR podle státního občanství v letech 1994 - 2022 (k 31. 12.)
 • R05 Cizinci v ČR podle regionu soudržnosti, kraje a okresu v letech 1996 - 2022 (stav k 31. 12.)
 • R06 Vybraná státní občanství cizinců podle regionu soudržnosti, kraje a okresu v letech 2004 - 2022 (k 31. 12.)

 • Cizinci s pobytem nad 12 měsíců
 • R07 Cizinci s pobytem nad 12 měsíců podle státního občanství v letech 2008 - 2022 (k 31. 12.)

 • Detailní údaje
 • Čtvrtletně
 • Ročně
 • Cizinci v ČR - bez azylantů Odkaz [nové okno]
 • Základní údaje vycházející ze statistik Ředitelství služby cizinecké policie MV ČR.
 • Pro potřeby některých institucí jsou k základním údajům Cizinců v ČR - bez azylantů řazeni cizinci, kteří měli k příslušnému datu v ČR platný azyl.
 • Cizinci s pobytem na 12 měsíců a více v ČR, bez cizinců s aktuálně platným azylem na území ČR.