Cestovní ruch ve Zlínském kraji ve 4. čtvrtletí 2017

 

 

Ve 4. čtvrtletí 2017 vzrostl počet hostů ubytovaných v hromadných ubytovacích zařízeních kraje proti stejnému období roku 2016 o 1,1 %, počet přenocování hostů se nezměnil. Vzrostla návštěvnost zahraničních hostů, jejich počet se zvýšil o 6,2 % a počet přenocování o 10,7 %. Počet tuzemských hostů byl stejný, počet přenocování klesl o 1,7 %. Za celý rok 2017 se v kraji ubytovalo 721,3 tis. hostů a v hromadných ubytovacích zařízeních strávili přes 2,1 milionů nocí. Proti roku 2016 je to nárůst počtu hostů o 5,0 % a přenocování o 3,0 %.

4. čtvrtletí 2017

Do hromadných ubytovacích zařízení (HUZ) Zlínského kraje přijelo ve 4. čtvrtletí roku 142,7 tis. hostů, což meziročně představovalo zvýšení o 1,1 %, tedy v absolutním vyjádření 1,5 tis. osob. Převažovali návštěvníci z tuzemska, z celkového počtu představovali 82,9 %. Jejich počet zůstal na úrovni 4. čtvrtletí roku 2016 a dosáhl 118,3 tis. osob. Ze zahraničí  přijelo a ubytovalo se 24,4 tis. osob, tedy o 6,2 % více než ve stejném období minulého roku. V absolutním vyjádření toto zvýšení představuje 1 429 osob.

Tab. 1 Hosté ubytovaní v HUZ v České republice podle krajů ve 4. Q 2017

Tabulka 1: Hosté ubytovaní v HUZ v České republice podle krajů ve 4. Q 2017

Graf 1 Počet hostů v HUZ ve Zlínském kraji podle čtvrtletí

 

Graf 1: Počet hostů v HUZ ve Zlínském kraji podle čtvrtletí

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních dosáhl ve sledovaném období 376,4 tis., což odpovídá i hodnotě ze 4. čtvrtletí roku 2016. Zahraniční klientela navýšila v ubytovacích zařízeních počet nocí o 10,7 % na 57 328 nocí. Počet přenocování tuzemských hostů klesl o 1,7 % na 319,1 tis. nocí, tj. 84,8 % ze všech přenocování.

Tab. 2 Přenocování hostů ubytovaných v HUZ v České republice podle krajů ve 4. Q 2017

Tabulka 2:Přenocování hostů ubytovaných v HUZ v České republice podle krajů ve 4. Q 2017

Nárůst počtu hostů v hromadných ubytovacích zařízeních byl zaznamenán ve všech krajích, na republikové úrovni představoval 7,9 %. Ve Zlínském kraji byl nárůst 1,1 % nejnižší, zatímco nejvyšší byl v Plzeňském kraji 19,6 %.

Ve všech krajích vzrostl počet zahraničních návštěvníků, na úrovni republiky o 8,1 %. Ve Zlínském kraji o 6,2 % a byl to čtvrtý nejmenší nárůst mezi kraji. Naproti tomu nejvyšší nárůst byl o 19,6 % v Plzeňském kraji.  U tuzemských hostů došlo k poklesu jejich počtu v Karlovarském kraji, ve Zlínském kraji ke změně nedošlo a v ostatních krajích se počet zvýšil. Nejvyšší nárůst byl v Plzeňském kraji, a to o 20,7 %. 

Zahraniční hosté navýšili počet nocí v ubytovacích zařízeních ve všech krajích, nárůst se pohyboval od 0,1 % v Jihočeském kraji po 22,1 % v kraji Plzeňském. Zlínský nárůst o 10,7 % byl mezi kraji 5. nejvyšší.

Ke snížení počtu nocí u tuzemských hostů došlo kromě Zlínského kraje také v Kraji Vysočina a v Karlovarském kraji. Nejvyšší nárůst byl zjištěn v Plzeňském kraji, a to 20,4 %.

Vývoj v 1. až 4. čtvrtletí 2017

Od počátku roku se v kraji ubytovalo 721,3 tis. hostů, tj. o 5,0 % více než ve stejném období minulého roku. Z celkového počtu bylo 83,4 % z tuzemska. Počet zahraničních návštěvníků vzrostl proti stejnému období minulého roku o 8,5 % na 120,0 tis. osob. Počet přenocování hostů vzrostl o 3,8 % na 2 118,6 tis. nocí. Vyšší nárůst byl zjištěn u zahraničních návštěvníků, u nich se počet nocí zvýšil o 10,8 % na 275,0 tis. nocí, u domácích hostů o 2,0 % na 1 843,6 tis. nocí.

Ve všech krajích republiky se meziročně zvýšila návštěvnost z hlediska počtu příjezdů i přenocování. Nejvyšší nárůst hostů byl zaznamenán v Jihomoravském kraji, kde se počet hostů zvýšil o 14,6 % a počet přenocování o 14,9 %. Ve Zlínském kraji byl nárůst počtu hostů proti stejnému období minulého roku nejnižší mezi kraji, nárůst počtu přenocování druhý nejnižší (nejnižší byl v Jihočeském kraji 2,0 %).

Tab. 3 Hosté ubytovaní v HUZ v České republice podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2017

Tabulka 3: Hosté ubytovaní v HUZ v České republice podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2017

 

Zahraničních návštěvníků přijelo od počátku roku do Zlínského kraje 120 028, tedy o 13,2 % více než v roce 2016. Nejpočetnější byli tradičně hosté ze Slovenska, tvořili více než jednu třetinu zahraničních návštěvníků. Následovali hosté z Německa a Polska, představovali 12,5 a 10,9 %. S odstupem pak následovali hosté z Rakouska, činili necelých 5 % z celkového úhrnu nerezidentů.

Graf 2 Nerezidenti ubytovaní v HUZ Zlínského kraje podle zemí v 1. až 4. čtvrtletí 2017

 Graf 2: Nerezidenti ubytovaní v HUZ Zlínského kraje podle zemí v 1. až 4. čtvrtletí 2017

Celkový počet hostů lázeňských zařízení kraji v roce 2017 představoval 66 637 osob, proti roku 2016 je to nárůst pouze o 0,4 %. Výrazný byl pokles návštěvnosti zahraničních hostů. Počet zahraničních návštěvníků klesl o 8,9 %, počet přenocování o 8,5 %. Celkový počet přenocování vzrostl o 2,5 % na 605 162 nocí, z toho 94,9  % připadlo na domácí klientelu. Na celkovém počtu hostů v lázních v ČR se kraj podílel 7,8 %, na počtu přenocování pak 8,2 %.

 

Více informací najdete na:

Cestovní ruch – časové řady