I v Moravskoslezském kraji začíná šetření životních podmínek

 

29. ledna 2018

Český statistický úřad v sobotu zahájí nový ročník šetření životních podmínek a příjmů domácností. Zjišťování bude probíhat až do 27. května i na území Moravskoslezského kraje.

„Odborně proškolení tazatelé v našem kraji osobně navštíví 1 422 domácností. Většina těchto respondentů s ČSÚ dlouhodobě spolupracuje. 560 bytů bude osloveno poprvé,“ říká ředitelka Krajské správy ČSÚ v Ostravě Hana Gurecká. Respondenti budou odpovídat např. na otázky týkající se subjektivní spokojenosti člověka v různých oblastech života.

Tazatelé ČSÚ se respondentům prokazují průkazem, který má podobu polykarbonátové karty, na níž je kromě jiného uvedeno jméno držitele a 16místný identifikační kód. Prostřednictvím kódu si na webových stránkách můžete ověřit identitu tazatele: https://www.czso.cz/csu/czso/overeni-tazatele. Totéž můžete učinit i prostřednictvím níže uvedeného telefonického či e-mailového kontaktu. O probíhajícím šetření jsou řádně informováni také starostové dotčených měst a obcí i Policie ČR.

Údaje, které poskytnete tazatelům ČSÚ, jsou striktně anonymní. V souladu se zákonem je přísně dodržována ochrana individuálních údajů a všichni pracovníci ČSÚ, kteří se podílejí na zjišťování a zpracování dat, jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech.

Další informace, včetně prvních předběžných výsledků Životních podmínek 2017, naleznete zde: https://www.czso.cz/csu/czso/csu-zahajuje-dalsi-rocnik-setreni-zivotnich-podminek-28egk71gmq.


Kontakty
Zlatuše Gazdová
vedoucí oddělení terénních zjišťování
Krajská správa ČSÚ v Ostravě
T 595 131 272   |   M 736 509 078
E zlatuse.gazdova@czso.cz   |   Twitter @statistickyurad

  • csu_tz180129_i_v_moravskoslezskem_kraji_zacina_setreni_zivotnich_ podminek.docx