Cestovní ruch v Moravskoslezském kraji ve 3. čtvrtletí 2023

 

Ve třetím čtvrtletí 2023 se v hromadných ubytovacích zařízeních v Moravskoslezském kraji ubytovalo celkem 367 tisíc hostů, z toho bylo téměř 75 tisíc cizinců. Celkový počet ubytovaných se zásluhou zahraniční klientely meziročně zvýšil o 3,8 %. Domácích hostů meziročně ubylo a také jejich počty přenocování se meziročně snížily. Počet přenocování přesáhl jeden milion nocí a meziročně se snížil o 2,3 %.

Ve 3. čtvrtletí 2023 přijelo do hromadných ubytovacích zařízení v Moravskoslezském kraji 366 927 hostů, z nichž 20,4 % (74 697 hostů) bylo ze zahraničí. Celkový počet hostů tak byl o 13 537 osob (o 3,8 %) větší než ve stejném období předchozího roku. Počet domácích klientů se meziročně mírně snížil o 0,8 %, naopak zahraničních se ubytovalo o čtvrtinu více. Podíl Moravskoslezského kraje na počtu hostů v ubytovacích zařízeních v celé České republice činil 4,7 %, přičemž podíl kraje na domácí klientele byl 6,1 % a na zahraničních hostech 2,5 %.

Celkový počet hostů hromadných ubytovacích zařízení ve 3. čtvrtletí 2023 vzrostl plošně ve všech krajích. Nejnavštěvovanějšími regiony kromě Prahy (2,15 milionu hostů) byly kraje Jihomoravský (870,8 tisíce hostů) a Jihočeský (807,4 tisíce hostů). Největší meziroční nárůst návštěvnosti zaznamenali v Praze (o 15,4 %), Středočeském kraji (o 11,1 %), Jihočeském kraji (o 8,5 %) a Karlovarském kraji (o 8,2 %). V ostatních krajích se pohyboval meziroční přírůstek počtu hostů v rozmezí od 1,2 % na Vysočině do 7,8 % v Ústeckém kraji. Mírný meziroční pokles návštěvnosti domácí klientely se týkal takřka poloviny krajů.

Tab. 1 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 3. čtvrtletí 2023

Graf 1 Nerezidenti v hromadných ubytovacích zařízeních Moravskoslezského kraje podle zemí ve 3. čtvrtletí 2023

Návštěvnost z řad cizinců byla ve 3. čtvrtletí 2023 vyšší nejen ve srovnání se stejným obdobím roku 2022 (o 26,8 %), ale i s předcovidovým rokem 2019 (o 6,0 %). Nejvíce zahraničních hostů (25,8 %) přijelo ve 3. čtvrtletí 2023 do Moravskoslezského kraje z Polska. Opakoval se tak scénář z předcovidových let, kdy v ostatních čtvrtletích bývají nejčastějšími hosty Slováci, ale vždy ve 3. čtvrtletí je překonají občané Polska. Ve sledovaných zařízeních se jich ubytovalo 19 261, což bylo o 36,7 % více než loni. Druhou nejpočetnější skupinu tvořilo 17 558 návštěvníků ze Slovenska (meziroční nárůst o 22,7 %). Třetí se umístili turisté z Německa (8 302 hostů), jejichž počet vzrostl o 18,6 %. Podíl hostů z uvedených zemí na všech zahraničních klientech v kraji činil 60,4 %. Více než dva tisíce hostů dorazilo z Ukrajiny (3 106 osob) a Lotyšska (2 239 osob).

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v Moravskoslezském kraji dosáhl ve 3. čtvrtletí 2023 zhruba 1,03 milionu nocí. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku došlo k poklesu o 2,3 %, což bylo nejvíce mezi kraji Česka. Počet přenocování nerezidentů se zvýšil o 12,8 %, ale počet nocí strávených domácími klienty meziročně poklesl o 4,7 %.

Vedle Moravskoslezského kraje vykázala meziroční pokles návštěvnosti ubytovací zařízení v Kraji Vysočina (o 0,9 %), Královéhradeckém kraji (o 0,4 %) a Jihomoravském kraji (o 0,2 %). Největší nárůst počtu přenocování byl zaznamenán v Praze, kde se meziročně počet nocí zvýšil o 17,2 %, dále následoval Karlovarský kraj (o 7,7 %). V případě přenocování zahraničních návštěvníků došlo k nejvyššímu navýšení ve Středočeském kraji (o 25,8 %). V absolutních počtech byla největší poptávka po ubytování ve 3. čtvrtletí 2023 v hlavním městě Praze (5,02 milionu nocí), 2,36 milionu nocí strávili turisté v ubytovacích zařízeních v Jihočeském kraji a 1,94 milionu nocí v Jihomoravském kraji.

Tab. 2 Přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 3. čtvrtletí 2023

Průměrný počet přenocování (2,8 noci na jednoho hosta) řadil Moravskoslezský kraj na 10. místo pomyslného krajského žebříčku. První místo zaujal lázeňský Karlovarský kraj s počtem 3,8 noci. Průměrný počet přenocování domácích návštěvníků v Moravskoslezském kraji byl delší (3,0 noci) než v případě zahraničních hostů (2,2 noci).

Graf 2 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních Moravskoslezského kraje v jednotlivých měsících v letech 2019–2023

Lázeňská ubytovací zařízení v Moravskoslezském kraji zaznamenala horší výsledky než před rokem. V lázních se ve 3. čtvrtletí 2023 ubytovalo celkem 7 208 hostů, tj. o zhruba 15 % méně než ve stejném období předchozího roku. Rovněž počet přenocování se snížil o 7 % na 132 280 nocí. Domácí klientela jasně převyšovala tu zahraniční, 94,8 % ubytovaných lázeňských hostů byli rezidenti. Průměrná délka pobytu v moravskoslezských lázních se prodloužila na 18,4 noci.

 • Cestovní ruch v Moravskoslezském kraji ve 3. čtvrtletí 2023 - komentář
 • Tab. 1 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 3. čtvrtletí 2023
 • Tab. 2 Přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 3. čtvrtletí 2023
 • Tab. 3 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2023
 • Tab. 4 Přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2023
 • Kontakt:
  Jan Dehner
  Krajská správa ČSÚ v Ostravě
  Tel.: 595 131 232
  E-mail: jan.dehner@czso.cz