Archiv VŠCR 2011

 

Stejně jako v loňském roce probíhá na celém území ČR měsíční šetření o domácím a výjezdovém cestovním ruchu, toto šetření existuje již od roku 2003 . Cílem tohoto statistického šetření o cestovním ruchu ve vybraných domácnostech je sběr dat v oblasti turistiky, které obsahují ukazatele o domácím a výjezdovém cestovním ruchu.


Údaje jsou zjišťovány u všech členů domácnosti, včetně dětí do 15 let. Dotazníky vyplňuje tazatel ČSÚ spolu s respondentem. Vybraná domácnost je zařazena do šetření čtyři po sobě jdoucí čtvrtletí.

U šetření je zajištěna ochrana individuálních údajů podle § 16 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě a získané údaje budou sloužit výhradně pro potřeby statistiky cestovního ruchu.