Archiv VŠCR 2017

 

Výběrové šetření o cestovním ruchu (VŠCR) je součástí výběrového šetření pracovních sil (VŠPS). Jsou zde zařazeny domácnosti bydlící v náhodně vybraných bytech. Šetření podléhají všechny osoby obvykle bydlící v domácnostech šetřených bytů, přičemž není rozhodující, mají-li zde pobyt trvalý, přechodný, dlouhodobý nebo nehlášený. U osob mladších než 15 let se sledují jen základní údaje týkající se vztahu k osobě v čele domácnosti, věku, pohlaví, národnosti a státní příslušnosti. Každý byt zůstává v souboru po dobu čtyř po sobě jdoucích čtvrtletí.

Cílem šetření o cestovním ruchu (VŠCR), je sběr dat v oblasti turistiky, obsahem jsou ukazatele o domácím a výjezdovém cestovním ruchu. Údaje jsou zjišťovány u všech členů domácnosti, včetně dětí do 15 let, a to od tzv. druhých návštěv (v rámci šetření VŠPS). Zjišťují se soukromé jednodenní i vícedenní cesty, služební jednodenní i vícedenní cesty za stanovené období pro dotazování, dále i délka, četnost a náklady cest.